BIOCentar

Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar)

BIOCentar je strateški važan projekt, jedinstven u regiji, koji u posebno osmišljenom okružju udružuje centralni laboratorij i priručne laboratorije namijenjene stanarima centra te uredske prostore potrebne za njegovo poslovanje.

Inovativni pristup povezivanju znanosti i gospodarstva, koji je realiziran izgradnjom BIOCentra, značajno bi trebao pridonijeti povećanju konkurentnosti Republike Hrvatske i dati poticaj boljoj iskorištenosti postojećega fundusa znanja u svrhu gospodarskoga razvoja naše zemlje.

Financiranje projekta odobrila je Europska komisija 24. siječnja 2011. godine u ukupnoj vrijednosti od gotovo 140 milijuna.

Centar je izgrađen u sklopu budućega istočnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu na Borongaju. Riječ je o inkubacijskome centru površine oko 4.500 m2 koji će poduzećima u razvoju iz područja bioznanosti i biotehnologije pružiti potrebne uvjete za obavljanje djelatnosti i to u sljedećih pet područja aktivnosti: infrastruktura, inkubacijska potpora, transfer tehnologije, obrazovanje i umrežavanje. Zbog tog razloga planirana infrastruktura BIOCentra sastoji se od poslovnih I laboratorijskih prostora za potrebe malih high-tech kompanija te od centralnoga laboratorija prilagođenog za razvojni ciklus bioproizvoda.

Centralni laboratorij čini sedam posebnih laboratorija:

  1. banka stanica,
  2. laboratorij za stanične kulture,
  3. laboratorij za mikrobne kulture,
  4. laboratorij za uzgoj mikroorganizama,
  5. laboratorij za izolacije staničnih produkata,
  6. bioanalitički laboratorij te
  7. priprema medija i pufera.

Ideja je da BIOCentar postane aktivan čimbenik u osiguravanju produktivne poveznice između temeljnoga i primijenjenoga znanstvenog istraživanja i industrije, tehnološke infrastrukture i novih biotehnoloških tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda, što je temelj njegove vizije, misije, operativnog profila i ciljeva.

Realizacija projekta BIOCentar povjerena je Poslovno-inovacijskoj agenciji Republike Hrvatske (BICRO), specijaliziranoj agenciji Ministarstva znanosti, obrazovanja I sporta zaduženoj za tehnologijski razvoj.

U 2014. godini spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO), nastala je agencija HAMAG-BICRO koja je pravni sljednik Poslovno inovacijske agencije RH, čime je postala krajnji korisnik projekta.

U želji da se projekt realizira uz aktivno sudjelovanje akademske i znanstvene zajednice razvijen je partnerski odnos sa Sveučilištem u Zagrebu te Gradom Zagrebom, što je rezultiralo pokretanjem BICRO BIOCentra, upravljačkog društva odgovornog za upravljanje BIOCentrom.