Bolonjski proces

Bolonjski proces i Europski prostor visokog obrazovanja

Republika Hrvatska pristupila je Bolonjskome procesu 2001. godine te je time pokrenula reforme u visokom obrazovanju koje su omogućile da visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj postane dio Europskoga prostora visokog obrazovanja:

 • Visoko obrazovanje provodi se na sveučilišnim i stručnim studijima na tri razine: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj;
 • Od 2005. godine u svim studijskim programima definirani su ishodi učenja, a uspješnim studiranjem dobivaju se ECTS bodovi (European Credit Transfer and Accumulation System) prema Vodiču za ECTS bodove;
 • Sustav osiguranja kvalitete visokog obrazovanja temelji se na Europskim standardima i smjernicama za osiguravnje kvalitete u visokom obrazovanju (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) i osigurava visoku razinu sveučilišne autonomije u postupcima osiguravanja kvalitete;
 • Omogućeno je pravo na besplatnu dopunsku ispravu o studiju nakon uspješno završenoga studijskog programa.

Politika provedbe Bolonjskoga procesa kreira se deklaracijama i priopćenjima koje donose ministri na zajedničkim sastancima/konferencijama:

 • 1998. - Sorbonne Declaration (FR, IT, UK, DE)
 • 1999. - Bologna Declaration (29 zemalja)
 • 2001. - Prague Communiqué (33 zemlje, HR)
 • 2003. - Berlin Communiqué (40 zemalja)
 • 2005. - Bergen Communiqué (45 zemalja)
 • 2007. - London Communiqué (47 zemalja)
 • 2009. - Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué
 • 2012. - Bucharest Communiqué
 • 2015. - Yerevan Communiqué (48 zemalja).

U razdoblju između ministarskih konferencija provedbu Bolonjskoga procesa nadgleda Bologna Follow-up Group (BFUG). U rujnu 2015. godine članovi BFUG-a usvojili su novi Radni plan za razdoblje 2015. - 2018. koji se temelji na Erevanskom priopćenju i odgovara na suvremene izazove provedbe Bolonjskoga procesa.

Više informacija i dokumenata o Bolonjskome procesu i aktualnim događajima u Europskome prostoru visokog obrazovanja možete saznati na službenoj stranici.

Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u svim aktivnostima u provedbi Bolonjskoga procesa. Predstavnici Republike Hrvatske u Europskoj skupini za praćenje Bolonjskoga procesa (BFUG) su mr. sc. Ana Tecilazić Goršić u Radnoj skupini za provedbu strukturnih reformi u kontekstu Bolonjskoga procesa te u Međunarodnoj skupini za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) i prof. dr. sc. Vladimir Mrša u Radnoj skupini za razvoj visokoobrazovne politike prema ostvarenju novih ciljeva Europskoga prostora visokog obrazovanja.