Bugarska

Bugarska

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Bugarskom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1. Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske, potpisan u Zagrebu, 13. lipnja 1995.

2. Program suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Bugarske u područjima znanosti i obrazovanja za razdoblje 2018. - 2021., potpisan 4. lipnja 2018. godine u Zagrebu


STIPENDIJE

Vlada Republike Bugarske svake godine dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske dvije jednosemestralne stipendije za preddiplomski/diplomski studij bugarskog jezika i književnosti, kulture i povijesti, četiri stipendije za sudjelovanje na ljetnim seminarima bugarskog jezika i književnosti te stipendije do osam mjeseci godišnje za specijalizacije i znanstvena istraživanja (razmjena ne uključuje medicinu, umjetnost i sport). Natječajni postupak provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suradnji s Ministarstvom.