CEEPUS

CEEPUS - (Central European Exchange Programme for University Studies - Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene)

CEEPUS - Ovaj program akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe odvija se na temelju višestranog Ugovora o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u sklopu Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije sklopljenog u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija. Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina.

Posebitost ovog međunarodnog ugovora je da svaka zemlja primateljica plaća troškove svoje kvote razmjene (INCOMING mobility), a to znači da su stipendije prilagođene potrebama i uvjetima života u određenoj zemlji i uključuju smještaj, prehranu i određeni novčani iznos, a studenti su oslobođeni plaćanja školarine. Nacionalni CEEPUS ured zemlje primateljice osigurava smještaj, stipendiju i prehranu, a visokoškolska institucija primateljica brine se za realizaciju stručnog dijela programa.

Hrvatske visokoškolske ustanove u akademskoj godini 2011./2012. sudjeluju kao koordinatori u četiri mreže te kao partneri u 57 mreža. Detaljan popis hrvatskih CEEPUS partnera možete pronaći na mrežnoj stranici www.ceepus.info

Pojedinačne prijave

Prijave za pojedinačne stipendije (Scholarship Application Form) ispunjavaju se i šalju elektronički na stranicama www.ceepus.info.

Prije ispunjavanja prijave potrebno je kontaktirati koordinatora za CEEPUS program na matičnom visokom učilištu radi dogovora o datumu i mjestu odlaska u skladu s dodijeljenom kvotom.

Rokovi za prijave su za zimski semestar do 15. lipnja, a za ljetni do 15. studenoga. Kandidat dobiva obavijest o rezultatima prijave elektronskim putem.

CEEPUS mreže (Networks)

Svako sveučilište/ustrojbena jedinica sveučilišta koja žele pristupiti CEEPUS mreži mora zadovoljiti sljedeće uvjete: međusobno priznavanje razdoblja studija visokih učilišta u mreži, spremnost za zajedničko osmišljavanje nastavnih planova i programa, postojanje predavanja ili tečajeva na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku (preferira se engleski jezik) radi lakšeg međusobnog prepoznavanja studija.

Studenti uključeni u program izuzeti su od plaćanja troškova pristojba.

Pojedinačnu mrežu čine najmanje tri partnera (sveučilišta/ustrojbenih jedinica sveučilišta), pri čemu dva partnera moraju biti iz različitih CEEPUS zemalja, a jedan od partnera preuzima ulogu koordinatora.

Rok za prijavu mreža je do 15. siječnja tekuće godine na stranicama www.ceepus.info, a prijava se odnosi na sljedeću akademsku godinu.

Sve detaljne informacije o mogućnostima sudjelovanja i prijava u okviru programa CEEPUS dostupne su u Nacionalnom CEEPUS uredu koji od 1. siječnja 2012. djeluje unutar Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Kontakt:

Nacionalni ured za CEEPUS
Agencija za mobilnost i programe EU
Gajeva 22, 10000 Zagreb
Tel: 01/5005 635
e-mail: ceepus@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr