COST

COST - European Cooperation in Science and Technology

Osnovan 1971. na Ministarskoj konferenciji zemalja članica Europske zajednice, EFTA-e te Turske i bivše Jugoslavije u ulozi promatrača. Godinu kasnije SFRJ postala je članicom COST-a, a hrvatski znanstvenici odmah su se uključili u tada postojeća projektna područja: telekomunikacije, promet i oceanografiju.

RH je punopravnom članicom postala 1992. Hrvatski znanstvenici imali su prvu koordinaciju od zemalja izvan EU u projektima:

  • „Zaštita podzemnih voda u krškom području“ (Geološki institut, Zagreb) i
  • „Biomedicinski efekti elektromagnetskih zračenja“ (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu).

COST umrežavanje nacionalnih istraživanja. Financiranje je nacionalno, a troškove putovanja, izvještavanja i administrativne procedure podmiruje COST Office iz sredstava Europske komisije.

Struktura:

COST Ministerial Conference: Sve političke i dugoročne odluke donose se na ministarskim konferencijama koje se održavaju prema potrebi.

  • Committee of Senior Officials (CSO): Donosi sve odluke koje se tiču COST-a.
  • Domaine Committee (DC): Čine znanstvenici iz pojedinih istraživačkih područja.
  • Management Committee (MC): Upravlja svakim projektom/akcijom.
     
  • COST Office/COST Association: COST Association (CA) osnovana je kao pravna osoba COST-a 2013. godine (neprofitna međunarodna organizacija prema belgijskim zakonima), a Hrvatska je bila jedna od 12 zemalja osnivača. Kasnije su se asocijaciji pridružile i sve ostale punopravne članice COST-a kojih je 35, uz Izrael kao pridruženu članicu.

COST , formalno-pravno, projekt Obzora 2020. koji je izdvojeno oko 350 milijuna eura.

Procedura uključivanja u COST /akcije jednostavna je.

Odgovarajuća institucija (fakultet, sveučilište, znanstveno-istraživački institut) treba poslati zahtjev s kraćim opisom dijela s kojim će predloženi znanstvenici sudjelovati u projektu. Zahtjev treba potpisati dekan fakulteta, rektor sveučilišta i/ili ravnatelj instituta.

Ako je riječ o zahtjevu institucije/tvrtke koja nije u znanstvenome sustavu RH (mala i srednja poduzeća i sl.), tada je potrebno i jamstvo potpisano od direktora tvrtke da će biti u stanju omogućiti sudjelovanje svojih znanstvenika za vrijeme cijelog trajanja projekta/akcije.

COST projekti u pravilu traju četiri (4) godine.

Treba spomenuti kako je Republika Hrvatska vrlo aktivna članica ovog programa te da mnoge COST akcije generiraju projekte za Obzor 2020. te, u manjoj mjeri, za EUREKA-u.

Nekoliko osnovnih vrijednosti COST-a su „bottom up“, fleksibilnost otvorenost zemljama izvan Europe sudjelovanje u projektima.

U velikom broju projekata sudjeluju institucije iz Argentine, Australije, Indije, Japana, Južne Koreje, Kanade, Kine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država itd.

S hrvatske strane, institucije koje sudjeluju u mnogobrojnim COST projektima su Institut Ruđer Bošković, Šumarski institut, Građevinski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Institut Ivo Pilar i mnogi drugi.

Više informacija moguće je pronaći na poveznici.