Crna Gora

Crna Gora

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Crnom Gorom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

  1. Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Crne Gore o suradnji u području obrazovanja, potpisan u Zagrebu, 18. lipnja 2008. godine
     
  2. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, potpisan u Podgorici, 26. siječnja 2009. godine
     
  3. Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Crne Gore u području znanosti, tehnologije i obrazovanja za razdoblje od 2009. – 2012. potpisan u Podgorici 9. srpnja 2009. godine

  4. Protokol o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Republike Hrvatske i Crne Gore za 2017./2018. godinu, potpisan u Zagrebu i Podgorici 29. ožujka 2017. godine.


ZNANSTVENA SURADNJA

Od 2009. godine do danas održana su 3 zasjedanja hrvatsko - crnogorskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju te je do sada ukupno odobreno 43 zajednička znanstveno - istraživačka projekta.

Na zadnjem Natječaju za sufinanciranje hrvatsko - crnogorskih projekata za razdoblje 2015. - 2016. odobreno je novih 16 projekata.

Sljedeći natječaj za zajedničke hrvatsko - crnogorske projekte objavit će se najkasnije do 15. travnja 2016. godine.