Drugi projekt tehnologijskoga razvoja (STP II)

Drugi projekt tehnologijskoga razvoja (STP II)

Vlada Republike Hrvatske koristi zajam u iznosu od 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskoga razvoja (STP II), koji je započeo 31. srpnja 2013. i trajat će do 30. lipnja 2017.

Uz STP II, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) ima cilj unaprijediti apsorpciju EU fondova u području istraživanja i razvoja jačanjem kapaciteta odabranih ustanova te poticanjem potražnje/potrebe za tim fondovima u poslovnoj i znanstveno-istraživačkoj zajednici.

STP II je, kao novi projekt, nastavak prethodnoga Hrvatskog projekta tehnologijskoga razvoja (STP) koji je uspješno završen 31. svibnja 2011.

Nakon Projekta tehnologijskoga razvoja, postojala je potreba za dodatnim projektom koji će pomoći Hrvatskoj da premosti postojeći jaz u financiranju istraživanja i razvoja do potpune raspoloživosti strukturnih fondova EU te koji bi pomogao znanstveno-istraživačkim ustanovama u pripremi za uspješnu apsorpciju EU fondova u svojem području djelovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odgovorno je za provedbu i koordinaciju STP II te će koristiti STP II sredstva za:

  • nastavak aktivnosti koje su već započete u sklopu STP projekta
  • uvođenje novih aktivnosti koje su usmjerene na (i) poboljšanje znanstveno-istraživačkog sustava u Hrvatskoj te (ii) jačanje apsorpcijskog kapaciteta za korištenje strukturnih fondova EU
  • razrađeno i detaljno planiranje, pripremanje te upravljanje projektom.

U ugovaranju, planiranju i provedbi projektnih aktivnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja surađuje s Ministarstvom financija te Svjetskom bankom. Ministarstvo financija je u ime Vlade RH zaduženo za praćenje projekta te u Ugovoru o zajmu predstavlja Republiku Hrvatsku.

Drugi projekt tehnologijskoga razvoja sastoji se od sljedećih komponenti:

Dio A: Izgradnja kapaciteta za apsorpciju fondova EU-a
Dio B: Programi istraživanja i inovacija.

Vezano uz spajanje agencija HAMAG-INVEST i BICRO 9. svibnja 2014. te prebacivanje Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF) u Hrvatsku zakladu za znanost (HRZZ), STP II je prošao proces restrukturiranja Projekta koji je završio potpisivanjem Dodatka Ugovoru o zajmu 25. veljače 2015.

HAMAG-BICRO i HRZZ uz UKF odgovorni su za podfinanciranje njihovih potkomponenti u sklopu komponente B.
MZO je odgovoran za komponentu A i druge aktivnosti tehničke pomoći projekta.

Koordinatora projekta (voditelja zajma) i njegova zamjenika imenuje ministar znanosti i obrazovanja.

MZO je uspostavio Jedinicu za provedbu projekta (PIU). PIU je odgovoran za vođenje projekta i praćenje provedbe, uključujući nabavu, financijsko upravljanje, nadzor, evaluaciju i izvještavanje.

Uspostavljen je i Upravljački odbor projekta, sastavljen od predstavnika znanstveno-istraživačkih organizacija i predstavnika državne uprave, koji će davati savjete o provedbi STP II.