Državna matura

Državna matura

Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature, odnosno polaganjem ispita obveznog i izbornog dijela.

Ispiti obveznog su iz sljedećih općeobrazovnih nastavnih predmeta:

  • hrvatski jezik,
  • matematika i
  • strani jezik.

U obaveznom dijelu državne mature može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je učenik u najmanje dvije školske godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen.

Ispiti u obaveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to:

  • višoj (A) i
  • osnovnoj (B) razini.

U sklopu ispita izbornog državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

Popis ispita izbornog dijela državne mature donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku školsku godinu do početka prijava ispita, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izrađuje ispitne kataloge za sve općeobrazovne nastavne predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja ispitne materijale na ispitna mjesta. Mjesto pisanja ispita državne mature određuje Centar.

Ispite državne mature i studijske programe kandidati prijavljuju na mrežnoj stranici putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta - NISpVU.

Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature.

O položenom obaveznom dijelu državne mature učeniku gimnazije izdaje se svjedodžba o državnoj maturi, a o položenome izbornom dijelu potvrda o položenim ispitima državne mature. Svim ostalim pristupnicima izdaje se potvrda o položenim ispitima državne mature.

Tko sve polaže državnu maturu?

Državna matura uvedena je u hrvatske škole u školskoj godini 2009./2010. Ispite državne mature su od te školske godine pa nadalje dužni polagati svi učenici gimnazija koji polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje, učenici četverogodišnjih strukovnih srednjih škola koji uspješno završe četvrti razred i žele nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, kao i kandidati koji dolaze izvan hrvatskog obrazovnog sustava koji također žele nastaviti obrazovanje na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj prihvatila su rezultate ispita državne mature kao jedan od uvjeta za rangiranje kandidata za upis na studijske programe.

Uvjete za upis na studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj određuju sama visoka učilišta koja su temeljem Ustava Republike Hrvatske autonomna i sama kreiraju svoju upisnu politiku.

Sve važne informacije o postupku prijave ispita državne mature i studijskih programa mogu se pronaći u Priručnicima za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama:

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili poteškoća vezanih uz prijavu u sustav, vezanih uz rad sa samim sustavom NISpVU, vezanih za polaganje ispita državne mature ili o prijavi studijskih programa, na adresi možete pronaći rubriku Često postavljana pitanja i odgovori koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili nedoumica.

Također, ukoliko imate dodatnih pitanja oko ispita državne mature, svoje upite možete poslati e-mailom na adresu: info.centar@ncvvo.hr ili kontaktirati Info centar na broj telefona 01/4501- 899.

Odgovore na pitanja vezana uz prijavu studijskih programa možete dobiti ako kontaktirate Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na broj telefona: 01/6274 - 844.