Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić

Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić

Državna nagrada tehničke kulture „Faust Vrančić" utemeljena je Zakonom o tehničkoj kulturi i dodjeljuje se od 1992. godine pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama. Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić" objavljen je u Narodnim novinama broj 1/1994.

Nagrada za životno djelo „Faust Vrančić" dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja te u razvitku tehnologije i tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Uz to, temelj za dodjelu nagrade jest i djelovanje pojedinca u tehničkoj kulturi u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama tehničke kulture te javna prepoznatljivost i priznatost njegovih prinosa.

Godišnja nagrada „Faust Vrančić" dodjeljuje se pojedincima, grupama pojedinaca, udrugama tehničke kulture, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama:

  • za izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebice mladeži, u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u tehničkim, prirodoslovnim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanja i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja;
  • za razvoj i unapređivanje inventivnog rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva  i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj;
  • za iznimne rezultate ostvarene u tehničko-kulturnim, tehničko-športskim i drugim područjima tehničke kulture u Republici Hrvatskoj;
  • za širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća značajnim prinosom znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana za primjenu znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
  • za kontinuiran značajan ili iznimno značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture Republike Hrvatske;
  • za izniman prinos međunarodnoj promidžbi tehničke kulture i ostvarenih dostignuća u svim njezinim područjima u Republici Hrvatskoj.

Nagradu dodjeljuje Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić koji raspisivanjem javnog natječaja pokreće postupak za dodjelu nagrade. Natječaj se objavljuje svake godine najkasnije do 30. studenoga i traje 30 dana. Odbor prema potrebi može produljiti natječajni rok, ali najdulje za idućih 15 dana. U natječaju se objavljuju osnovni kriteriji za dodjelu nagrade, utvrđuje se postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Do sada (zaključno s dobitnicima za 2015. godinu) godišnju nagradu tehničke kulture „Faust Vrančić" primio je 241 pojedinac i 92 udruge, škola i drugih pravnih osoba, a Nagradu za životno djelo dobili su Marijan Grgoković, mr. sc. Božidar Tomičić, Đuro Griesbach, prof. dr. sc. Vladimir Muljević, Branko Kralj, Branimir Makanec, mr. sc. Mladen Grčević, Boris Josip Malinar, prof. dr. sc. Ante Markotić, Borko Boranić, prof. dr. sc. Hrvoje Mazija, Želimir Matutinović, prof. dr. sc. Igor Čatić, Dubravko Malvić, Ivan Tudić, dr. sc. Zvonimir Jakobović, akademik Leo Budin, prof. dr. sc. Josip Milat, Ladislav Keler, prof. dr. sc. Stjepan Car, mr. sc. Božidar Pasarić, Ivan Baćani, prof. dr. sc. Petar Biljanović i prof. dr. sc. Gojko Nikolić.