ERASMUS+

Erasmus+

Erasmus+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.

Erasmus+ okupit će sve sadašnje europske i međunarodne programe i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta te će zamijeniti sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Na ovaj će se način povećati učinkovitost, pojednostaviti proces prijave i smanjiti dupliciranje i rascjepkanost.

Europska komisija predlaže povećanje od otprilike 64% u usporedbi sa sadašnjim sedmogodišnjim proračunom, što znači da bi se za provedbu novog programa od 2014. do 2020. godine izdvojilo oko 19 milijardi eura.

Novi će program biti usmjeren na dodanu EU vrijednost i sustavni utjecaj kroz podršku za tri vrste aktivnosti: mogućnosti učenja za pojedince unutar Europske unije i izvan nje; institucionalna suradnja obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga; te podrška reformama u zemljama članicama s ciljem modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

Dvije trećine sredstava utrošit će se na potporu mobilnosti s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina. Objedinjena struktura novog programa, uz značajno povećanje sredstava, omogućit će Europskoj uniji da učenicima, studentima, praktikantima, mladima, nastavnicima i profesorima, osobama uključenima u rad s mladima i ostalima, otvori više mogućnosti za razvoj vještina, ostvarivanje osobnog razvoja i povećanje mogućnosti zapošljavanja. Erasmus+ također će promicati istraživanje i podučavanje u području europskih integracija te pružati podršku rekreativnom sportu.