EURAXESS

EURAXESS

EURAXESS centar dio je europske mreže koja se sastoji od više od 260 centara u 40 zemalja Europe.

Cilj je pružiti savjetodavnu pomoć mobilnim istraživačima i ukloniti prepreke koje sputavaju mobilnost istraživača. Uz to, EURAXESS pruža usluge sveučilištima, znanstvenim institutima te industriji koji žele zaposliti strane istraživače.

EURAXESS portal spaja četiri inicijative Europske unije sa zajedničkim ciljem