EUROSTUDENT

EUROSTUDENT

EUROSTUDENT projekt odnosno međunarodno istraživanje o kvaliteti studentskoga života kojemu je glavni cilj prikupiti podatke o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u državama članicama Bolonjskoga procesa. Pokrenut je u svrhu unapređenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja kako bi se politike za unapređenje temeljile na pouzdanim podacima, a provodi se u 30 od 47 zemalja Europskoga prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske je nositelj nacionalnoga istraživanja EUROSTUDENT za Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska prvi put se uključila 2010. godine u istraživanje EUROSTUDENT u njegovu četvrtome ciklusu, a sudjelovala je i u petome ciklusu istraživanja (EUROSTUDENT V) koje je provedeno 2014. godine u Hrvatskoj.

Istraživanje EUROSTUDENT VI je započelo 6. travnja 2016. godine.

Cilj istraživanja je prikupiti podatke o demografskome profilu studentskog tijela, socio-ekonomskome statusu studenata, troškovima koje studenti imaju za vrijeme studija, izvorima financiranja, zadovoljstvu studenata različitim aspektima studija, radu za vrijeme studija te o njihovim iskustvima i planovima za međunarodnu mobilnost.

Podaci se prikupljaju na nacionalnoj razini te se izrađuju nacionalna izvješća. Također se podaci analiziraju na razini svih zemalja koje sudjeluju u istraživanju te se objavljuju u međunarodnome izvješću nakon svakog ciklusa istraživanja.

Detaljnije informacije o međunarodnome projektu EUROSTUDENT možete pogledati na poveznici.