Financiranje krovne organizacije tehničke kulture

Financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi na državnoj razini za 2015. godinu

Na temelju osiguranih sredstava u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljuje financijsku potporu za poticanje i realizaciju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na državnoj razini i za prijeko potrebne materijalne rashode vezane uz realizaciju tih programa iz prihoda od igara na sreću.

Financijska sredstva za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi iz prihoda od igara na sreću isplaćuju se pod uvjetom realizacije planiranih prihoda od igara na sreću i stvarne realizacije programa.

Prihodi i rashodi javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2015. godini

Tablicu prihoda i rashoda javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2015.

pogledajte OVDJE.