Glazbene škole

Glazbene škole

Glazbene škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za glazbeno izražavanje.

Cilj glazbenog odgojno - obrazovnog sustava jest pomoću odgoja i obrazovanja profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja obogaćivati društvo glazbenom umjetnošću.

Zadaci glazbenih škola su:

  • omogućiti stjecanje glazbenih vještina, kao i cjelovit glazbeni razvoj;
  • promicati glazbu putem javne djelatnosti;
  • unapređivati glazbenu kulturu u sredini u kojoj škola djeluje.

Glazbeno obrazovanje izvodi se prema glazbenom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje glazbene škole imaju posebnu mogućnost: mogu pohađati samo glazbenu školu za zanimanje glazbenika ili mogu paralelno pohađati još jednu četverogodišnju srednju školu.

Ako učenik pohađa samo srednju glazbenu školu, svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a može polagati i ispite državne mature ukoliko želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama. Najveći broj učenika paralelno pohađa glazbenu školu i gimnaziju.

Obrazovanjem u glazbenoj školi učenici mogu steći sljedeća zanimanja:

  • glazbenik instrumentalist;
  • glazbenik pjevač;
  • glazbenik teorijskog smjera;
  • graditelj i restaurator glazbala.