Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih

Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih

Odjel za cjeloživotno učenje Ministarstva znanosti i obrazovanja provodi projekt pod nazivom Implementacija Europske agende obrazovanja odraslih koji je dio Programa Erasmus+ Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA).

Projektom se provodi i promovira nova Rezolucija Vijeća Europske unije o obnovljenoj europskoj strategiji za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01), a posebnu pozornost projekt posvećuje umrežavanju dionika obrazovanja odraslih na lokalnoj i nacionalnoj razini, a u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.

Projektom se provodi i Preporuka Europskog parlamenta i Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (2006/962/EC) te promovira stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kao osnove za daljnji osobni i profesionalni razvoj svakog pojedinca s posebnim naglaskom na građane Hrvatske s niskom ili nedovoljnom razinom obrazovanja.

Aktivnostima projekta pripremit će se novi prijedlog Nacrta nastavnoga plana i programa za osnovno obrazovanje odraslih koji će biti temeljen na konceptu ključnih kompetencija.