Japan

Japan

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Japanom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1.  između Vlade SFRJ i Vlade Japana o suradnji u oblasti znanosti i tehnologije, potpisan u Tokiju, 22. svibnja 1981. godine

2.  o kulturnoj suradnji između FNRJ i Japana, potpisan u Tokiju, 15. ožujka 1968. godine, oba preuzeta i važeća od 8. listopada 1991. godine na temelju notifikacije o sukcesiji Ugovora

3.  Pismo namjere između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Japanskog društva za promociju znanosti, potpisano u Tokiju, 7. ožujka 2006. godine

4.  Memorandum između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, kulture, športa, znanosti i tehnologije Japana o suradnji u području obrazovanja, športa, znanosti i tehnologije, potpisan u Tokiju, 5. ožujka 2008. godine

5.  Memorandum između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Japanske agencije za znanost i tehnologiju o znanstveno-istraživačkoj suradnji, potpisan u Splitu, 27. ožujka 2009. godine


STIPENDIJE

Bilateralne stipendije

Vlada Japana putem japanskog Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije (MEXT) državljanima Republike Hrvatske dodjeljuje svake godine

  • jednu stipendiju za studij u Japanu u trajanju od najmanje 4 godine, uz jednogodišnju pripremu za studij koja uključuje intenzivno učenje japanskog jezika
  • jednu stipendiju za poslijediplomski (istraživački) boravak u Japanu u trajanju od najmanje 1,5 godine, koja uključuje obvezno šestomjesečno učenje japanskog jezika
  • stipendije za usavršavanje japanskog jezika za studente japanologije iz Republike Hrvatske

Stipendije pokrivaju sve troškove boravka u Japanu kao i troškove međunarodnog prijevoza. Natječajni postupak provodi Veleposlanstvo Japana u Zagrebu.

Stipendije Zaklade Matsumae International Foundation za istraživački boravak u Japanu

Japanska zaklada Matsumae International Foundation dodjeljuje stipendije za istraživački boravak u Japanu u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Stipendije su namijenjene doktorima znanosti mlađim od 41 godine s dobrim poznavanjem engleskog ili japanskog jezika. Prednost imaju istraživanja u području prirodnih tehničkih znanosti ili medicine. Cjelokupan natječajni postupak provodi izravno Matsumae International Foundation.