KAMPUS RI

Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci (KAMPUS RI)

Cilj ovog poziva bio je unaprijediti regionalnu konkurentnost pružanjem potrebne istraživačke infrastrukture (laboratorijske opreme) Sveučilištu u Rijeci.
Ograničeni poziv za opremanje laboratorija bio je objavljen u prosincu 2013. godine, a ugovor je potpisan u travnju 2014., ukupne vrijednosti oko 180,2 milijuna HRK.
Unaprijeđenom istraživačkom infrastrukturom omogućuje se znanstvenicima bolja kvaliteta istraživanja s jasnim ciljem jačanja veza između znanosti i gospodarstva uz pomoć transfera tehnologije kako na lokalnoj i nacionalnoj razini tako i na međunarodnoj.

Postignuti rezultati implementirat će se u suradnji s malim i srednjim poduzećima na tržištu, čime se povećati broj radnih mjesta u srednje visokoj i visokotehnološkoj proizvodnji te povećati broj transfera tehnologije s privatnim sektorom namijenjenih daljnjoj komercijalizaciji. Poduzete aktivnosti osigurat će prisutnost na tržištu, čime će projekt dobiti održivu komponentu.

Izlazni pokazatelji ovog poziva su opremljeni istraživački centri i laboratoriji u kampusu Sveučilišta u Rijeci, a to su:

 1. Centar za visokoprotočnu tehnologiju
   
 2. Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije
 3. Centar za napredno računanje i modeliranje
   
 4. Laboratoriji Građevinskoga fakulteta, koji će do završetka projekta biti opremljeni i stavljeni u funkciju

  a. Hidrotehnički laboratorij
  b. Geotehnički laboratorij
  c. Laboratorij za prometnice
  d. Laboratorij za materijale
  e. Laboratorij za konstrukcije.