Kolektivni ugovor

Kolektivni

1. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/2018.) primjenjuje se od 1. svibnja 2018. godine.

Dokumenti:


2. Poslovnik o radu Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sindikat hrvatskih učitelja donijeli su 18. lipnja 2018. godine Poslovnik o radu Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Dokumenti:


3. Poslovnik o radu i Pravilnik o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju

Na sastanku, održanom 20. lipnja 2018. godine, zajedničko Povjerenstvo za viškove i manjkove na razini države donijelo je Poslovnik o radu i Pravilnik o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju.

Poslovnik se primjenjuje i u radu zajedničkih Povjerenstava na razini županija i Grada Zagreba.

Pravilnikom se utvrđuju kriteriji za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju u slučaju zapošljavanja zaposlenika:

a) kojima je prestao ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme, odnosno ugovor o radu na neodređeno vrijeme u dijelu radnog vremena, zbog poslovno uvjetovanog otkaza,
b) koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme u osnovnoškolskim ustanovama za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Dokumenti: