Kvadrilaterala

Kvadrilaterala

Kvadrilaterala je regionalni forum koji uključuje Italiju, Hrvatsku, Mađarsku i Sloveniju. Nastala je kad je Trilaterali u rujnu 2000 pristupila Hrvatska. Kvadrilaterala kao regionalna inicijativa nema stalnih upravnih tijela ni sjedišta. Kvadrilaterala koordinira suradnju u području gospodarstva, ekologije, turizma i slično.