Makedonija

Makedonija

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Makedonijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1.  Ugovor o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade RH i Vlade Republike Makedonije, potpisan u Skopju, 4. prosinca 1995.

2.  Ugovor o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade RH i Vlade Republike Makedonije, potpisan u Skopju, 14. siječnja 1997.

3.  Sporazum između RH i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u RH, potpisan u Splitu 13. listopada 2007. godine

4.  Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Makedonije u područjima znanosti, tehnologije i obrazovanja za razdoblje od 2015. do 2018.godine, potpisan 23. veljače 2015. godine u Skopju


STIPENDIJE
Bilateralne stipendije

Temeljem Programa suradnje godišnje se dodjeljuje jedna stipendija za preddiplomski/diplomski sveučilišni studij iz područja makedonskog jezika i književnosti te stipendije za studijske boravke iz svih područja znanosti u pojedinačnom trajanju od jednog do dva mjeseca. Natječajni postupak provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za mobilnost i programe EU.

ZNANSTVENA SURADNJA
Bilateralni znanstveno-istraživački projekti

Na temelju ugovora dviju vlada o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, od 2005. do 2014. godine održana su četiri zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju te je prihvaćeno ukupno 37 zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata.