NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organisation)

Organizacija Sjevernoatlantskoga ugovora (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) je međunarodna organizacija koja ostvaruje vojnu, političku i ostale oblike suradnje između država članica i partnerskih država. Nastala je potpisivanjem Ugovora iz Washingtona 1949. godine kao Sjevernoatlantski savez (North Atlantic Alliance), koji se kasnije pretvorio u NATO.

Savez danas broji 28 članica, a posljednje su primljene Republika Hrvatska i Albanija.

Znanstvena suradnja ostvaruje se kroz Program znanost za mir i sigurnost (Science for Peace and Security), u kojem su postavljeni okviri za suradnju država članica, kao i za suradnju s partnerskim državama. Popis država članica i partnerskih država nalazi se u brošuri "NATO Science for Peace and Security Programme (SPS) Flyer"

Hrvatska aktivno sudjeluje u SPS projektima na temelju individualnih prijava znanstvenika iz Republike Hrvatske.

U Hrvatskoj je 2007. godine održan prvi put sastanak NATO-va Odbora za recenzije iz područja fizike, molekularne biologije i kemije (CBP Panel). Posebnost ovog događaja je u tome što se sastanci evaluacijskih odbora vrlo rijetko održavaju izvan sjedišta NATO-a.

Za sve informacije o uvjetima prema kojima se podnose prijave projekata, mogućnostima financiranja radionica, studijskih posjeta, stipendija, itd. pogledati na mrežnim stranicama.

U okviru SPS programa postoji poseban program suradnje s Rusijom: NATO - Russia Scientific Cooperation (NRC). Znanstvenici iz Republike Hrvatske mogu se prijaviti i u tom programuza svaki oblik suradnje između NATO-a i Rusije koji je predviđen u propozicijama.

Zainteresirani znanstvenici mogu se obratiti za dodatne informacije na:

SPS Programme
Emerging Security Challenges Division (ESCD)
NATO HQ
Bd Leopold III
B-1110 Brussels
Belgium
Fax: +32 2 707 4232
Email: science@hq.nato.int
Zahtjevi za financiranje SPS aktivnosti šalju se na:
sps.applications@hq.nato.int

Napomena: obzirom na to da se prijedlozi za financiranje projekata, radionica, stipendija itd. šalju neposredno u NATO, molimo znanstvenike da o tome obavijeste i MZOS slanjem kratke obavijesti elektronskom poštom o nazivu prijedloga projekta i vrsti zatražene potpore od NATO-a (Advanced Research Workshop, Advanced Training Courses, Advanced Study Institutes, Multy-Year Projects).

Obavijest poslati na: znanost@mzo.hr

Također, željeli bismo obavijestiti znanstvenike koji su primili NATO sredstva za projekt, radionicu i sl. da se prilikom uvoza znanstvene opreme u okviru tekućeg NATO projekta ostvaruje oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a te da je nabava opreme i/ili usluga iz tuzemstva iz projektnih sredstava NATO projekta također oslobođena od plaćanja PDV-a.

MZO će na zahtjev ustanove u kojoj znanstvenik realizira NATO projekt izdati odgovarajuću potvrdu.