Njemačka

Njemačka

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja sa Saveznom Republikom Njemačkom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1.  Sporazum o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke s Protokolom, potpisan u Zagrebu, 26. kolovoza 1994. godine

2.  Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o tehničkoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 15. siječnja 1999. godine

3.  Protokol 5. sjednice Mješovitog hrvatsko-njemačkog stručnog povjerenstva za obrazovanje hrvatskih učenica i učenika u Saveznoj Republici Njemačkoj, potpisan u Zagrebu, 18. ožujka 2011. godine

4.  Program zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), potpisan 23. svibnja 2005. godine

5.  Zapisnik 32. sjednice Stalne hrvatsko-bavarske komisije, potpisan u Münchenu, 10. studenoga 2015. godine

6.  Zajednički zapisnik 9. sjednice Mješovite vladine komisije između Hrvatske i Baden-Württemberga, potpisan u Zagrebu, 11. travnja 2017. godine

Suradnja Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke ostvaruje se na više razina:

  • na razini Stalne hrvatsko-bavarske komisije pri Bavarskom državnom ministarstvu znanosti, istraživanja i umjetnosti, Bavarskom visokoškolskom centru za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST) i Bavarskom državnom ministarstvu obrazovanja
  • na razini Mješovite komisije između Hrvatske i Baden-Württemberga
  • na saveznoj razini, u području projektne suradnje preko Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD).

STIPENDIJE

Informacije o stipendijama za hrvatske državljane u Njemačkoj nalaze se na internet stranicama Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu.

Bilateralne stipendije BAYHOST

Bavarsko državno ministarstvo znanosti, istraživanja i umjetnosti putem Bavarskog visokoškolskog centra za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) nudi kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomsko i doktorsko usavršavanje u Bavarskoj.


ZNANSTVENA SURADNJA

Projektna bilateralna suradnja može se ostvariti prijavom na natječaje iz Programa zajedničkog poticanja razmjene sudionika na zajedničkim hrvatsko-njemačkim projektima preko DAAD-a, pri čemu prednost imaju mladi voditelji i sudionici na projektima. Natječaj je otvoren svake godine u proljetnim mjesecima.