Odbor za dodjelu nagrade

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović''

Predsjednik:

  • prof. dr. sc. VALTER BOLJUNČIĆ, sveučilišni profesor, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

Članovi:

  • dr. sc. BORIS JOKIĆ, znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
  • JOSIP KRUNIĆ, prof., učitelj hrvatskoga jezika u mirovini
  • mr. SANJA UREK, pomoćnica ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje
  • prof. dr. sc. SNJEŽANA PRIJIĆ-SAMARŽIJA, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci
  • SUNČICA ŽIGIĆ, dipl. pedagoginja, urednica u Informativno-medijskome servisu za obrazovanje i znanost Hrvatske televizije
  • prof. dr. sc. VLADIMIR STRUGAR, sveučilišni profesor u mirovini
  • ZDENKA ČUKELJ, prof., načelnica Sektora za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
  • ZLATKO STIĆ, prof., ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu