Odobravanje udžbenika

Uvjeti i postupak odobravanja udžbenika

Postupak odobravanja udžbenika pokreće nakladnik podnošenjem zahtjeva za odobrenje udžbenika na propisanom obrascu.

Nakladnik je, u smislu Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, pravna osoba registrirana za obavljanje nakladničke djelatnosti.

Uz zahtjev se obvezno prilažu:

 • tri primjerka udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u tiskanoj formi i tri primjerka u elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju za članove Stručnog povjerenstva i jedan primjerak za potrebe MZO-a,
 • izjava nakladnika o jezičnoj uređenosti teksta,
 • izjava odgovorne osobe nakladnika da odgovara za sve pogreške koje se pojave u udžbeniku i pripadajućem dopunskom nastavnom sredstvu te da će ih otkloniti o vlastitom trošku i
 • dokaz da je nakladnik registriran za obavljanje nakladničke djelatnosti.

Na temelju Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016.) i Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017.) uz zahtjev se obvezno prilaže preslika naloga za plaćanje ili drugi dokaz uplate iznosa od 1.750,00 kuna za zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika i dopunskog nastavnog sredstva (vidi sliku).

Uz zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika i dopunskog nastavnog sredstva objavljenih u Katalogu i prevedenih na jezik i pismo nacionalne manjine prilažu se:

 • tri tiskana primjerka prevedenog udžbenika, odnosno dopunskog nastavnog sredstva i tri primjerka u elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju za članove Stručnog povjerenstva i jedan primjerak za potrebe MZO-a,
 • odluka odgovarajućeg županijskog/međužupanijskog stručnog vijeća učitelja/nastavnika u nastavi na jeziku i pismu nacionalne manjine o odabiru navedenog udžbenika, a u slučaju nepostojanja odgovarajućeg stručnog vijeća ili do njegovog konstituiranja, odluka udruge nacionalne manjine koja okuplja najveći broj pripadnika te manjine,
 • ovjerena izjava nakladnika o ustupanju prava izdavanja prijevoda/podizdavanja odabranog udžbenika odnosno dopunskog nastavnog sredstva podnositelju zahtjeva, osim u slučaju kada je nakladnik udžbenika i dopunskog nastavnog sredstva ujedno i podnositelj zahtjeva,
 • preslika naloga za plaćanje ili drugi dokaz uplate iznosa od 1.750,00 kuna za zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika i dopunskog nastavnog sredstva prema Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016.) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017.).

Uz zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika i dopunskog nastavnog sredstva koji se uvoze iz države matičnog naroda prilažu se:

 • tri tiskana primjerka uvezenog udžbenika odnosno dopunskog nastavnog sredstva za članove Stručnog povjerenstva i jedan primjerak za potrebe MZO-a,
 • izjava odgovorne osobe manjinskog nakladnika, odnosno uvoznika udžbenika ili udruge nacionalne manjine koja okuplja najveći broj pripadnika te manjine da će uvezeni udžbenik koji će se upotrebljavati u školama biti istovjetan udžbeniku koji je odobrilo Ministarstvo,
 • preslika naloga za plaćanje ili drugi dokaz uplate iznosa od 1.750,00 kuna za zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika i dopunskog nastavnog sredstva prema Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016.) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017.).

Zahtjev za odobrenje udžbenika na propisanom obrascu nakladnik podnosi u tiskanom i elektroničkom obliku:

 • u tiskanom obliku s propisanom dokumentacijom na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
UPRAVA ZA STANDARD, STRATEGIJE I POSEBNE PROGRAME
Sektor za potporu sustavu i programe Europske unije
Služba za kurikulum, udžbenike i standard
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb