Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (2014. - 2020.)

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020.(OPULJP 2014. - 2020.)

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020.(usvojen 18. prosinca 2014.) je plansko-programski dokument kojim su definirane prioritetne osi, investicijski prioriteti i specifični ciljevi koji propisuju prihvatljive aktivnosti za financiranje iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali jest pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova ukupna vrijednost iznosi 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Prioritetne osi vezane uz investicijske prioritete koji će se financirati u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020. su:

Prioritetna os 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Provedba aktivnosti u okviru Prioritetne osi 3 doprinosi procesu unapređenja odgojno-obrazovnog sustava s ciljem poboljšanja njegove kvalitete te usklađivanja s potrebama tržišta rada.

Za provedbu aktivnosti unutar investicijskih prioriteta i ciljeva do 2023. za Prioritetnu os 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje na raspolaganju su sredstva u ukupnom iznosu od 529,4 milijuna eura (od čega 450 milijuna eura čini EU dio, a 79,4 milijuna eura nacionalni dio).


Koje vrste Poziva će se objavljivati?

Sve navedene aktivnosti u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje provodit će se postupcima otvorenih ili izravnih poziva za dostavu projektnih prijedloga.

Pri odlučivanju o vrsti postupka dodjele bespovratnih sredstava uzimaju se u obzir sva obilježja projekata, posebice specifična priroda projekata i s njima povezanih nositelja, raspoloživa financijska omotnica, procijenjeni broj potencijalnih prijavitelja, broj očekivanih projektnih prijedloga te organizacijska uvjetovanost provedbe postupka dodjele.

Otvoreni postupak je vrsta postupka dodjele bespovratnih sredstava u kojemu se otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pokreće javnom objavom Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP), ciljajući na što veći broj potencijalnih prijavitelja.

Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava jedan je od oblika ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava koji se primjenjuje na projekte za čiju provedbu postoji samo jedan unaprijed određeni prijavitelj. Projekti kojima se mogu izravno dodijeliti sredstva jesu od ključne i strateške državne, regionalne ili sektorske važnosti ili su povezani s javnim uslugama čiji nositelji imaju isključivu nadležnost u području djelatnosti ili područja na koje se odnosi projekt.

Detaljnije informacije o prihvatljivim vrstama aktivnosti te prijaviteljima u okviru pojedinačnih investicijskih prioriteta i specifičnih ciljeva možete pročitati ovdje.


KRITERIJI ODABIRA U OKVIRU
OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.