Opremanje škola

Opremanje škola

U prosincu 2017. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u ukupnom iznosu 10.500.000,00 kn opremilo prvih 218 škola u okviru Cjelovite kurikularne reforme.

Opremanje škola nastavlja se početkom 2018. godine.

Redoslijed opremanja određen je prema kriterijima koje je pripremilo Povjerenstvo za uvođenje obavezne Informatike, prema podacima koje su škole dostavile u anketnom upitniku, e-Matici te fotografijama postojećih učionica.

Popis škola opremljenih u prosincu 2017.

 

ŠIFRA ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA

Adresa

OIB

Iznos kn

1.

01-073-001

OŠ BOGUMILA TONIJA SAMOBOR

IVANA PERKOVCA 90,
SAMOBOR

32251441754

60000,00

2.

01-073-003

OŠ SAMOBOR

STRAŽNIČKA 14, SAMOBOR

18880601256

60000,00

3.

01-073-004

OŠ MILANA LANGA

LANGOVA 2, BREGANA

43773677601

60000,00

4.

01-087-001

OŠ  EUGENA KVATERNIKA

ŠKOLSKA 4,
VELIKA GORICA

01172696565

60000,00

5.

01-087-004

OŠ NIKOLE HRIBARA

RUĐERA BOŠKOVIĆA 11,
VELIKA GORICA

01689534191

60000,00

6.

01-087-005

OŠ EUGENA KUMIČIĆA

JOSIPA PUCEKOVIĆA 4,
VELIKA GORICA

40011714464

45000,00

7.

01-087-010

OŠ ŠĆITARJEVO

ŠĆITARJEVO 104,
VELIKA GORICA

34608747445

60000,00

8.

01-094-003

II. OŠ VRBOVEC

BRDO BB, VRBOVEC

49654192521

60000,00

9.

01-108-001

OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA

VLADIMIRA NAZORA 2A, Z
APREŠIĆ

18993083392

60000,00

10.

01-109-002

OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG
DONJA ZELINA

DRAGUTINA STRAŽIMIRA 24,
DONJA ZELINA

04051229140

45000,00

11.

01-152-001

OŠ RUGVICA

POSAVSKA 2, RUGVICA

46613109380

60000,00

12.

01-155-001

OŠ PUŠĆA

ZAGORSKA 2,
DONJA PUŠĆA

00402533812

60000,00

13.

01-157-001

OŠ KLINČA SELA

AMRUŠEVA 32,
DONJA ZDENČINA

21491584612

12000,00

14.

01-199-001

OŠ MILKE TRNINE KRIŽ

ŠKOLSKA 10, KRIŽ

42145732183

30000,00

15.

01-548-001

OŠ LUKA

TRG SV. ROKA 3, LUKA

49289776013

45000,00

16.

02-040-001

OŠ AUGUSTA CESARCA, KRAPINA

IVANA VRENCEA 1,
KRAPINA

32521501383

60000,00

17.

02-040-002

OŠ "LJUDEVIT GAJ" KRAPINA

TRG STJEPANA RADIĆA 1,
KRAPINA

68206344969

30000,00

18.

02-123-001

OŠ JANKA LESKOVARA

DRAGUTINA KUNOVIĆA 8,
PREGRADA

49697472944

60000,00

19.

02-169-001

OŠ ĐURE PREJCA DESINIĆ

RATKAJEVA 8,
DESINIĆ

38859983763

60000,00

20.

02-175-001

OŠ LIJEPA NAŠA

TUHELJ 54,
TUHELJ

11758881611

60000,00

21.

02-177-001

OŠ KONJŠČINA

MATIJE GUPCA 6,
KONJŠČINA

41491060540

60000,00

22.

02-178-001

OŠ KRAPINSKE TOPLICE

ZAGREBAČKA 12,
KRAPINSKE TOPLICE

46106875125

60000,00

23.

02-183-001

OŠ OROSLAVJE

ANTUNA MIHANOVIĆA 6,
OROSLAVJE

12402583374

60000,00

24.

02-189-001

OŠ ANTE KOVAČIĆA, ZLATAR

V. NAZORA 1, ZLATAR

45452785696

60000,00

25.

02-552-001

OŠ GORNJE JESENJE

GORNJE JESENJE 78,
GORNJE JESENJE

45751007835

30000,00

26.

03-021-001

OŠ DVOR

ANTE BRUNE BUŠIĆA 5,
DVOR

44812436247

45000,00

27.

03-039-001

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA,
HRVATSKA KOSTAJNICA

ŠKOLSKA 9,
HRVATSKA KOSTAJNICA

29265221279

48000,00

28.

03-054-001

OŠ NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1,
NOVSKA

57413166936

60000,00

29.

03-054-002

OŠ RAJIĆ

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 6,
RAJIĆ

39075346522

60000,00

30.

03-076-001

OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, SISAK

ULICA KRALJA TOMISLAVA 19,
SISAK

13375968994

48000,00

31.

03-076-002

OŠ 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27,
SISAK

16018390550

54000,00

32.

03-076-004

OŠ BRAĆA RIBAR, SISAK

ZAGREBAČKA ULICA 8 A,
SISAK

01026768862

60000,00

33.

03-191-001

OŠ MLADOST LEKENIK

ZAGREBAČKA 25B,
LEKENIK

07713188570

60000,00

34.

03-193-001

OŠ JASENOVAC, JASENOVAC

BRAĆE RADIĆ 145,
JASENOVAC

42105502220

48000,00

35.

03-194-001

OŠ JABUKOVAC PETRINJA

JABUKOVAC 34,
PETRINJA

38594700101

30000,00

36.

04-034-006

OŠ DUBOVAC

PRIMORSKA ULICA 9,
KARLOVAC

27565222213

60000,00

37.

04-034-007

OŠ TURANJ KARLOVAC

TURANJ 18,
KARLOVAC

26248257038

60000,00

38.

04-034-013

OŠ"BRAĆA SELJAN" KARLOVAC

VLADIMIRA NAZORA 1

35516086895

45000,00

39.

04-091-001

OŠ VOJNIĆ

STARČEVIĆEV TRG 3

00677859713

45000,00

40.

04-209-001

OŠ BARILOVIĆ

BARILOVIĆ 96, 47252 BARILOVIĆ

35452176334

60000,00

41.

05-086-006

VI. OŠ VARAŽDIN

DIMITRIJA DEMETRA 13,
VARAŽDIN

43961150866

30000,00

42.

05-229-002

OŠ ŠEMOVEC

ŠEMOVEC,PLITVIČKA 2,
TRNOVEC BARTOLOVEČKI

48253697494

48000,00

43.

05-236-002

OŠ IVANA RANGERA , KAMENICA

KAMENICA 35H, LEPOGLAVA

37757206587

45000,00

44.

05-238-001

OŠ SVETI ĐURĐ

CVJETNA 4, SVETI ĐURĐ,
SVETI ĐURĐ

14916088468

60000,00

45.

05-240-002

OŠ SVIBOVEC

BRAĆE RADIĆA 4,
SVIBOVEC,
VARAŽDINSKE TOPLICE

44003727720

60000,00

46.

05-241-001

OŠ  BREZNIČKI HUM

BREZNIČKI HUM 14,
BREZNIČKI HUM

31867995107

45000,00

47.

05-484-001

OŠ TUŽNO

VARAŽDINSKA 16, TUŽNO

38968356883

48000,00

48.

06-023-001

OŠ GRGURA KARLOVČANA, ĐURĐEVAC

BASARIČEKOVA 5/D,
ĐURĐEVAC

01375465233

45000,00

49.

06-037-002

OŠ "BRAĆA RADIĆ", KOPRIVNICA

MIKLINOVEC 6A,
KOPRIVNICA

13567291238

60000,00

50.

06-041-001

OŠ LJUDEVITA MODECA, KRIŽEVCI

FRANJE RAČKOG 3, KR

43877484639

30000,00

51.

06-150-001

OŠ KOPRIVNIČKI BREGI

TRG SVETOG ROKA 2,
KOPRIVNIČKI BREGI

28554944176

48000,00

52.

06-256-001

OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI

1. SVIBNJA 50,

KLOŠTAR PODRAVSKI

45940994122

30000,00

53.

06-258-001

OŠ MOLVE

TRG KRALJA TOMISLAVA 10, M
OLVE

50143783639

12000,00

54.

06-259-001

OŠ FERDINANDOVAC

DRAVSKA 66,
FERDINANDOVAC

48279167485

45000,00

55.

07-012-002

ČEŠKA OŠ J.A.
KOMENSKOG-ČESKÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
J.A. KOMENSKÉHO

DARUVAR,
T.G. MASARYKA 5,
DARUVAR

49733748288

60000,00

56.

07-262-001

OŠ VELIKO TROJSTVO

BRAĆE RADIĆ 49

01290694683

30000,00

57.

07-264-001

OŠ VELIKA PISANICA

HRVATSKIH MUČENIKA 3,
VELIKA PISANICA

35362315282

45000,00

58.

07-268-001

OŠ U ĐULOVCU

ĐURINA UL. 27
ĐULOVAC

45187106525

60000,00

59.

07-271-001

OŠ MATE LOVRAKA,
VELIKI GRĐEVAC

TRG MATE LOVRAKA 11,
VELIKI GRĐEVAC

45392174822

48000,00

60.

07-274-001

OŠ ROVIŠĆE

ULICA VLADIMIRA NAZORA 1,
ROVIŠĆE

45751785880

60000,00

61.

08-008-003

OŠ ZVONKA CARA,
CRIKVENICA

KOTORSKA 13,
CRIKVENICA

49368786672

60000,00

62.

08-009-001

OŠ "PETAR ZRINSKI"
ČABAR

NARODNOG OSLOBOĐENJA 5,
ČABAR

45593319959

30000,00

63.

08-013-002

OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA
BROD NA KUPI

KRALJA TOMISLAVA 12A,
BROD NA KUPI

83538215345

15000,00

64.

08-071-003

OŠ CENTAR RIJEKA

PODHUMSKIH ŽRTAVA 5, RIJEKA

00614456513

48000,00

65.

08-071-005

OŠ ZAMET

BOŽE VIDASA 12, RIJEKA

46825635709

30000,00

66.

08-071-014

OŠ PEĆINE, RIJEKA

ŠETALIŠTE 13. DIVIZIJE 25, RIJEKA

10479992169

60000,00

67.

08-071-018

OŠ "TRSAT"

ULICA SLAVKA KRAUTZEKA 23,
RIJEKA

42726970728

60000,00

68.

08-071-023

OŠ SRDOČI, RIJEKA

ANTE MODRUŠANA 33, RIJEKA

38366490894

60000,00

69.

08-071-024

OŠ FRAN FRANKOVIĆ

IVANA ŽORŽA 17 A, RIJEKA

34781598880

60000,00

70.

08-275-001

OŠ BAKAR

LOKAJ 196, BAKAR

48127009867

60000,00

71.

08-281-001

OSNOVNA ŠKOLA "SVETI MATEJ" VIŠKOVO

VOZIŠĆE 13, VIŠKOVO

70898358963

60000,00

72.

08-289-001

OŠ IVANKE TROHAR

BREG 124A, FUŽINE

37637831098

42000,00

73.

08-295-001

OŠ DR. JOSIPA PANČIĆA BRIBIR

KIČERI BB, BRIBIR

42987580097

42000,00

74.

09-015-001

OŠ DONJI LAPAC

STOJANA MATIĆA 18,
DONJI LAPAC

34496174953

48000,00

75.

09-026-003

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK

RIJEČKA 2, LIČKI OSIK

38708310614

30000,00

76.

09-301-001

OŠ KARLOBAG

VLADIMIRA NAZORA 11,
KARLOBAG

40367998243

21000,00

77.

09-302-003

OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ

GORNJI KOSINJ 49, KOSINJ

45145128760

9000,00

78.

09-380-001

OŠ KRALJA TOMISLAVA

KATEDRALSKA 5,  UDBINA

30334844961

30000,00

79.

10-059-001

OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ

TRG TINA UJEVIĆA 1,
ORAHOVICA

41708105351

60000,00

80.

10-067-002

OŠ JOSIPA KOZARCA

NIKOLE ŠUBIĆA
ZRINSKOG 2,
SLATINA

33429685246

60000,00

81.

10-307-001

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

TRG KARDINALA
FRANJE KUHARIĆA 3,
ČAČINCI

26206678669

60000,00

82.

10-308-001

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
GORNJE BAZJE

GORNJE BAZJE 131,
GORNJE BAZJE

01764637621

36000,00

83.

10-310-001

OŠ "DAVORIN TRSTENJAK" ČAĐAVICA

KOLODVORSKA 1,
ČAĐAVICA

14423503839

60000,00

84.

10-312-001

OŠ MIKLEUŠ, MIKLEUŠ

ŠKOLSKA 13 MIKLEUŠ,
ČAČINCI

36738916791

54000,00

85.

10-314-001

OŠ VOĆIN

TRG GOSPE VOĆINSKE,
VOĆIN

48802201353

30000,00

86.

10-316-001

OŠ AUGUST CESAREC

VLADIMIRA NAZORA,
ŠPIŠIĆ BUKOVICA

39657433014

60000,00

87.

11-064-001

OŠ BRAĆE RADIĆA PAKRAC

BOLNIČKA 55, PAKRAC

44040115188

60000,00

88.

11-319-001

OŠ STJEPANA RADIĆA
ČAGLIN

VLADIMIRA NAZORA 3,
ČAGLIN

18173968246

60000,00

89.

11-323-001

OŠ FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA

ŠKOLSKA 2,
PLETERNICA

76806869298

60000,00

90.

12-051-002

OŠ MATO LOVRAK NOVA GRADIŠKA

MAKSIMILIJANA BENKOVIĆA 39,
NOVA GRADIŠKA

42775638157

60000,00

91.

12-078-001

OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"

HUGE BADALIĆA 8,
SLAVONSKI BROD

14983338813

12000,00

92.

12-078-009

OŠ "MILAN AMRUŠ"

NIKOLE ZRINSKOG 100,
SLAVONSKI BROD

46753125414

15000,00

93.

12-078-011

OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

NASELJE ANDRIJE
HEBRANGA 12/1,
SLAVONSKI BROD

44691688491

60000,00

94.

12-329-001

OŠ "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ"

BEBRINA BB, BEBRINA

26168568184

45000,00

95.

12-331-001

OŠ "VIKTOR CAR EMIN"
DONJI ANDRIJEVCI

TRG KRALJA TOMISLAVA 8,
DONJI ANDRIJEVCI

43358386991

60000,00

96.

12-333-001

OŠ "VJEKOSLAV KLAIĆ" GARČIN

KRALJA TOMISLAVA 75, GARČIN

21408284207

42000,00

97.

12-335-001

OŠ "IVAN MAŽURANIĆ" SIBINJ

108. BRIGADE ZNG 4, SIBINJ

46036264063

60000,00

98.

12-336-001

OŠ "JOSIP KOZARAC"
SLAVONSKI ŠAMAC

TRG STJEPANA RADIĆA 3,
KRUŠEVICA

00385441365

60000,00

99.

12-337-002

OŠ "LJUDEVIT GAJ"

VLADIMIRA NAZORA 59, LUŽANI

32090774893

45000,00

100.

12-342-001

OŠ "MATIJA GUBEC" CERNIK

ŠKOLSKA 20, CERNIK

35438941018

42000,00

101.

12-349-002

OŠ MARKOVAC, VRBOVA

VRBOVA 258A,
STARO PETROVO SELO

18420588822

30000,00

102.

13-107-002

OŠ KRUNE KRSTIĆA, ZADAR

TRG GOSPE LORETSKE 3, ZADAR

11741048889

60000,00

103.

13-107-004

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

ASJE PETRIČIĆ 7

54155328400

45000,00

104.

13-107-009

OŠ ZADARSKI OTOCI

TRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA
GAVRANA 2,
ZADAR

31690679863

60000,00

105.

13-352-001

OŠ SUKOŠAN

JOSIPA PERIČIĆA
SUKOŠAN

32491945778

60000,00

106.

13-375-001

OŠ PETAR ZORANIĆ, STANKOVCI

STANKOVCI 222,
STANKOVCI

40422455432

42000,00

107.

14-016-002

OŠ HRVATSKI SOKOL

ULICA VLADIMIRA NAZORA 185,
PODGAJCI PODRAVSKI

21384082201

39000,00

108.

14-022-005

OŠ ĐAKOVAČKI SELCI,
SELCI ĐAKOVAČKI

B.J.JELAČIĆA 9,
SELCI ĐAKOVAČKI

35015122830

60000,00

109.

14-022-006

OŠ MATIJA GUBEC
PIŠKOREVCI

PREOBRAŽENSKI TRG 11,
PIŠKOREVCI

27562505121

30000,00

110.

14-060-004

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA

GUNDULIĆEVA 5A,
OSIJEK

47811615655

54000,00

111.

14-060-015

OŠ AUGUST ŠENOA,
OSIJEK

DRINSKA 14,
OSIJEK

51819889227

54000,00

112.

14-085-002

OŠ LADIMIREVCI

ĐUKE MARIČIĆA MUNJE 21,
LADIMIREVCI

35057368189

42000,00

113.

14-326-001

OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

KARDINALA ALOJZIJA
STEPINCA BB,
ĐURĐENOVAC

10402434431

45000,00

114.

14-385-001

OŠ POPOVAC

VLADIMIRA NAZORA 26,
POPOVAC

30383685427

45000,00

115.

14-387-001

OŠ KNEŽEVI VINOGRADI

GLAVNA 44, 
KNEŽEVI VINOGRADI

38585506065

45000,00

116.

14-387-002

OŠ ZMAJEVAC

SPORTSKA 2/A,
ZMAJEVAC

38824495088

18000,00

117.

14-389-001

OŠ DRAŽ

IVE LOLE RIBARA 1,
DRAŽ

34365247679

60000,00

118.

14-390-001

OSNOVNA ŠKOLA DARDA

ŠKOLSKA 9,  DARDA

45135358340

45000,00

119.

14-391-001

OŠ IVANA KUKULJEVIĆA

KRALJA TOMISLAVA 196,
BELIŠĆE

22935346080

60000,00

120.

14-396-001

OŠ "JOSIP KOZARAC",
JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

BRAĆE BANAS 2,
JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

32872583218

60000,00

121.

14-398-001

OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ,
KOŠKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 5,
KOŠKA

39053661935

60000,00

122.

14-405-002

OŠ MATE LOVRAKA,
VLADISLAVCI

KRALJA TOMISLAVA 75,
VLADISLAVCI

11166315733

54000,00

123.

14-407-001

OŠ "MATIJA GUBEC"

ŠKOLSKA 3,
MAGADENOVAC

28356694292

60000,00

124.

15-415-003

OŠ PIROVAC

PUT ŠKOLE 10,
PIROVAC

48751778695

57000,00

125.

15-416-001

OŠ VODICE

STANKA MIĆINA BB,
VODICE

62087570849

60000,00

126.

15-419-001

OŠ JAKOVA GOTOVCA,
UNEŠIĆ

PUT ŠKOLE 5, 22 323 UNEŠIĆ

48054861988

24000,00

127.

16-096-006

OŠ JOSIPA MATOŠA, VUKOVAR

PETRA PRERADOVIĆA 40,
VUKOVAR

76776854248

18000,00

128.

16-421-001

OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆA

DR. ANTE STARČEVIĆA 5,
VUKOVAR

13404335819

42000,00

129.

16-424-001

OŠ "ANTUN I STJEPAN RADIĆ"

MIROSLAVA KRLEŽE,
GUNJA

37046080177

45000,00

130.

16-425-002

OŠ "IVAN FILIPOVIĆ"
RAČINOVCI

ANTE STARČEVIĆA 1,
RAČINOVCI

52184813721

18000,00

131.

16-426-002

OŠ DR. FRANJO TUĐMAN

ZAGREBAČKA 41,
ŠARENGRAD

48702965827

18000,00

132.

16-427-002

OŠ ANE KATARINE ZRINSKI
RETKOVCI

MATIJE GUPCA 22,
RETKOVCI

44641643295

60000,00

133.

16-430-001

OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ
TOVARNIK

VUKOVARSKA 1,
TOVARNIK

46531402053

45000,00

134.

16-432-003

OŠ ILAČA-BANOVCI

VLADIMIRA NAZORA 24D,
BANOVCI

48481519373

39000,00

135.

16-435-001

OŠ ČAKOVCI

ŠANDORA PETEFIJA 8,
ČAKOVCI

48107004999

30000,00

136.

16-436-003

OŠ SLAKOVCI

PETRA PRERADOVIĆA 129,
SLAKOVCI

60661942678

27000,00

137.

16-437-001

OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA
STARI MIKANOVCI

VLADIMIRA NAZORA 18A,
STARI MIKANOVCI

21266624936

45000,00

138.

16-438-003

OŠ TORDINCI

ŠKOLSKA 2, TORDINCI

46315545457

36000,00

139.

16-439-003

OŠ BRŠADIN

DUJE ZAHARIĆA 1,
BRŠADIN

38898545934

24000,00

140.

16-441-001

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ
ROKOVCI - ANDRIJAŠEVCI

ŠKOLSKA 1,
ANDRIJAŠEVCI

50473224183

54000,00

141.

17-030-001

OŠ "STJEPAN RADIĆ"
IMOTSKI

FRA STJEPANA RADIĆA 13,
IMOTSKI

38240210838

60000,00

142.

17-047-002

OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA
MAKARSKA

ANTE STARČEVIĆA 14,
MAKARSKA

35431815083

15000,00

143.

17-057-001

OŠ JOSIP PUPAČIĆ

TRG KRALJA TOMISLAVA 1,
OMIŠ

34587778910

60000,00

144.

17-075-004

OŠ STJEPAN RADIĆ

DONJA TIJARICA 142,
TIJARICA

26921588525

21000,00

145.

17-124-001

OŠ KNEZA MISLAVA

BRAĆE RADIĆ 6,
KAŠTEL SUĆURAC

36775952622

60000,00

146.

17-124-003

OŠ OSTROG

PUT SV. LOVRE 2,
OSTROG

90896497176

30000,00

147.

17-125-003

OŠ KRALJICE JELENE

PUT MIRA 3, SOLIN

28599641021

47000,00

148.

17-126-001

OŠ "MARJAN"

GAJEVA 1, SPLIT

43328198061

60000,00

149.

17-126-002

OŠ DOBRI

KLIŠKA 25, SPLIT

13445728938

48000,00

150.

17-126-006

OŠ SPINUT

TESLINA 12, SPLIT

36353355853

60000,00

151.

17-126-007

OŠ POJIŠAN

VIŠKA 12, SPLIT

36621011096

48000,00

152.

17-126-008

OŠ LUČAC

OMIŠKA 27, SPLIT

18255888744

60000,00

153.

17-126-016

OŠ RAVNE NJIVE SPLIT

SARAJEVSKA 30, SPLIT

32187511702

60000,00

154.

17-126-018

OŠ MERTOJAK SPLIT

DOVERSKA 44, SPLIT

48863003021

60000,00

155.

17-126-019

OŠ "GRIPE"

STEPINČEVA 12, SPLIT

00791260897

60000,00

156.

17-126-023

OŠ SRINJINE

BILAJE 1, SRINJINE

40792454328

60000,00

157.

17-126-029

OŠ SLATINE

PUT LOVRETA 1, SLATINE

14492243279

30000,00

158.

17-448-003

OŠ BRAĆE RADIĆA

VRBA I 11, BRAČEVIĆ

18033142864

27000,00

159.

17-454-002

OŠ STUDENCI

PUT ŠKOLE 15,
STUDENCI

51194986184

18000,00

160.

17-457-001

OŠ JELSA

JELSA 161, JELSA

42714439711

24000,00

161.

17-458-001

OŠ ANTE ANĐELINOVIĆ

TRG PARK 5, SUĆURAJ

81578529569

12000,00

162.

17-465-001

OŠ KAMEŠNICA

HRVATSKIH BRANITELJA 26,
KAMEŠNICA

42095587809

60000,00

163.

17-466-001

OŠ ANTE STARČEVIĆA  DICMO

KRAJ 42, DICMO

51242050277

60000,00

164.

17-473-001

OŠ TRILJ

POLJIČKE REPUBLIKE 18,
TRILJ

90202453567

60000,00

165.

17-528-001

OŠ ZMIJAVCI

DR. FRANJE TUĐMANA 189,
ZMIJAVCI

20595920000

60000,00

166.

18-006-002

TALIJANSKA OŠ SCUOLA
ELEMENTARE ITALIANA
"EDMONDO DE AMICIS"
BUJE BUIE

ŠKOLSKI BRIJEG,
BUJE

02043590650

45000,00

167.

18-065-011

OŠ VLADIMIRA NAZORA
PAZIN

ŠETALIŠTE
PAZINSKE GIMNAZIJE 9,
PAZIN

39968504705

60000,00

168.

18-069-004

OŠ - SCUOLA ELEMENTARE
GIUSEPPINA MARTINUZZI
PULA-POLA

SANTORIOVA 1, PULA

09264142870

60000,00

169.

18-069-008

OŠ MONTE ZARO

BOŠKOVIĆEV USPON 24,
PULA

14267928873

45000,00

170.

18-484-001

OŠ PETRA STUDENCA

DVIGRADSKA 3,
KANFANAR

42305886737

36000,00

171.

18-486-001

OŠ IVANA BATELIĆA-RAŠA

IVAN BATELIĆ 1, RAŠA

44343207867

36000,00

172.

18-491-003

OŠ DIVŠIĆI

DIVŠIĆI 5, MARČANA

42666743290

12000,00

173.

18-499-002

OŠ JURŠIĆI

JURŠIĆI, 
SVETVINČENAT

75125395250

24000,00

174.

18-506-001

OŠ VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ

9.RUJNA 252 341 ŽMINJ

40785940483

60000,00

175.

19-018-002

OŠ LAPAD

 OD BATALE 14,
DUBROVNIK

65525385872

60000,00

176.

19-018-005

OŠ ANTUNA MASLE
ORAŠAC

LUJACI 2,
ORAŠAC

24938051422

54000,00

177.

19-018-009

OŠ MOKOŠICA

BARTOLA KAŠIĆA 20,
MOKOŠICA

12780201511 

48000,00

178.

19-049-001 

OŠ STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ

 KRALJA ZVONIMIRA 8,
METKOVIĆ

96385161672

60000,00

179.

19-507-002

OŠ GRUDA

GRUDA 65, GRUDA

47356098406

60000,00

180.

19-509-003

OŠ "KUNA"

KUNA 43,
KUNA PELJEŠKA

39311462685

18000,00

181.

19-510-001

OŠ "MLJET"

BABINO POLJE

12241432855

30000,00

182.

19-514-001

OŠ OTRIĆI-DUBRAVE

OTRIĆ-SEOCI, 
OTRIĆ-SEOCI

16888776274

27000,00

183.

19-517-001

OŠ VELA LUKA

OBALA 3,
VELA LUKA

38133094472

60000,00

184.

19-589-001

OŠ SLANO

TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 17,
SLANO

69798000915

48000,00

185.

20-010-002

II. OŠ ČAKOVEC

TRG PAPE IVANA PAVLA II. 1,
ČAKOVEC

46803230943

60000,00

186.

20-520-001

OŠ DONJA DUBRAVA

KRBULJA 21,
DONJA DUBRAVA

28665809747

60000,00

187.

20-523-002

OŠ OREHOVICA

ŠKOLSKA ULICA 2,
OREHOVICA

34686145036

60000,00

188.

20-527-002

OŠ DONJI KRALJEVEC

ČAKOVEČKA 7, D
ONJI KRALJEVEC

45079176868

60000,00

189.

20-531-001

OŠ ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 126A,
ŠTRIGOVA

14853792171

45000,00

190.

20-604-001

OŠ GORNJI MIHALJEVEC

GORNJI MIHALJEVEC 83,
MACINEC

46945704160

54000,00

191.

20-608-001

OŠ PETAR ZRINSKI
ŠENKOVEC

MARŠALA TITA,
ŠENKOVEC

28123620593

60000,00

192.

21-114-003

OŠ MIROSLAVA KRLEŽE

KAPTOL 16, ZAGREB

23046541950

45000,00

193.

21-114-013

OŠ MEDVEDGRAD

STRMA CESTA 15, ZAGREB

44813808316

45000,00

194.

21-114-015

OŠ PETRA ZRINSKOG

KRAJIŠKA 9, ZAGREB

39584056263

54000,00

195.

21-114-018

OŠ ŽUTI BRIJEG

VRTNJAKOVEČKA 8, ZAGREB

36955576207

27000,00

196.

21-114-039

OŠ AUGUSTA CESARCA

II. FERENČICA 9A, ZAGREB

44858403060

60000,00

197.

21-114-041

OŠ ŽITNJAK

1. PETRUŠEVEC 1,
ZAGREB

00733311237

60000,00

198.

21-114-044

OŠ PETRA PRERADOVIĆA

ZAPOLJSKA 32, ZAGREB

01390776709

60000,00

199.

21-114-045

OŠ DR. VINKA ŽGANCA

ULICA NEDE KRMPOTIĆ 7,
ZAGREB

11536369823

60000,00

200.

21-114-048

OŠ STENJEVEC

ZAGREB,
BOLNIČKA 92

48482170643

60000,00

201.

21-114-056

OŠ MALEŠNICA

A.T.M IMARE 36,
ZAGREB

50582521257

60000,00

202.

21-114-057

OŠ AUGUSTA ŠENOE,
ZAGREB

SELSKA CESTA 95,
ZAGREB

47377939383

60000,00

203.

21-114-059

OŠ KRALJA TOMISLAVA

NOVA CESTA 92,
ZAGREB

44900859510

60000,00

204.

21-114-063

OŠ JOSIPA RAČIĆA

SREDNJACI 30

19780265434

57000,00

205.

21-114-064

OŠ JULIJA KLOVIĆA

ZAGREB,
NOVA CESTA 133

35903326209

60000,00

206.

21-114-068

OŠ VOLTINO

VINKOVAČKA 1,
ZAGREB

02848440254

60000,00

207.

21-114-069

OŠ NIKOLE TESLE

MATETIĆEVA 67,
ZAGREB

32542348836

60000,00

208.

21-114-071

OŠ ALOJZIJA STEPINCA

PALINOVEČKA 42,
ZAGREB

40723003638

30000,00

209.

21-114-076

OŠ TINA UJEVIĆA
ZAGREB

KOTURAŠKA CESTA 75,
ZAGREB

28877650160

45000,00

210.

21-114-079

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA

KRČKA 3, ZAGREB

01292735134

60000,00

211.

21-114-084

OŠ LUČKO

OŠ LUČKO
PUŠKARIĆEVA 102,
LUČKO

47193049641

60000,00

212.

21-114-085

OŠ GUSTAVA KRKLECA
ZAGREB

BOŽIDARA MAGOVCA 103,
ZAGREB

60669015692

60000,00

213.

21-114-092

OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA

HORVAĆANSKI TRG 110,
RAKOV POTOK

36275587141

60000,00

214.

21-114-093

OŠ ODRA

ĐAČKA 5,
ZAGREB

13465678686

60000,00

215.

21-114-109

OŠ SESVETE

IVANA GORANA KOVAČIĆA 19,
SESVETE

48787627264

60000,00

216.

21-114-110

OŠ SESVETSKI KRALJEVEC

ŠKOLSKA 10,
SESVETSKI KRALJEVEC

24802180410

60000,00

217.

21-114-116

OŠ NAD LIPOM

NAD LIPOM 13,
ZAGREB

02082287342

9000,00

218.

21-114-135

OŠ ŠPANSKO ORANICE

DJEČJI TRG 1,
ZAGREB

48787627264

60000,00