Osiguranje kvalitete

Osiguranje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja

Okosnicu sustava osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja čine tri pristupa:

  • samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova;
  • vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova;
  • vrednovanje ishoda učenja učenika.

Međusobno povezivanje i koordiniranje ovih pristupa i postupaka može imati snažan transformacijski potencijal za daljnji razvoj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i za ostvarivanje boljih ishoda rada. Sastavni dio sustava osiguravanja kvalitete predstavlja i praćenje te vrednovanje rada djelatnika u obrazovanju (odgajatelja, učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika itd.), koje će se regulirati u sklopu samovrednovanja i vanjskog vrednovanja obrazovnih ustanova, kao i sustavom licenciranja.

Osiguravanje kvalitete obrazovanja uključuje unutarnje osiguravanje kvalitete samih školskih ustanova na temelju samovrednovanja te vanjsko osiguravanje kvalitete koje, na temelju propisanih objektivnih standarda i kriterija, provodi nadležna agencija.

Osiguravanje kvalitete rezultat je vrednovanja ustanova (postupaka i procedura, materijalnih i kadrovskih uvjeta), obrazovnih programa (relevantnost, načini stjecanja i provjere ishoda učenja i sl.) te uspješnosti učenika (ispiti, uspješnost u daljnjem obrazovanju, zapošljivost i sl.).

Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije ustrojit će se cjelovit sustav osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja koji će omogućiti integraciju različitih postupaka vrednovanja u funkciji ostvarivanja visoke kvalitete rada ustanova i boljih obrazovnih ishoda te koji će osigurati višu razinu odgovornosti svih dionika u odgoju i obrazovanju.