Plesne škole

Plesne škole

Plesne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za plesno izražavanje.

Plesno obrazovanje je umjetnički odgojno - obrazovni proces koji objedinjuje tjelesne, emotivne i intelektualne sposobnosti učenika. Tijekom školovanja razvija se umjetnička osobnost s razvijenim sposobnostima izražavanja pokretom.

Cilj obrazovanja u srednjoj plesnoj školi jest osposobiti tijelo kao instrument plesnog izražavanja što podrazumijeva razvoj motoričkih, afektivnih i kognitivnih sposobnosti učenika.

Plesno obrazovanje izvodi se prema plesnom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje plesne škole mogu pohađati samo plesnu školu za zanimanje plesač ili mogu paralelno pohađati još jednu četverogodišnju srednju školu.

Ako učenik pohađa samo srednju plesnu školu, svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a može polagati i ispite državne mature ukoliko želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama.

Najveći broj učenika paralelno pohađa plesnu školu i gimnaziju.

Obrazovanjem u plesnoj školi učenici mogu steći sljedeća zanimanja:

  • plesač suvremenog plesa;
  • plesač edukacijskog smjera;
  • scenski plesač;
  • plesač klasičnog baleta;
  • plesač narodnih plesova.