PP

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. (PP)

Ovaj poziv, objavljen u prosincu 2013. godine, bio je namijenjen samo prijaviteljima projekata koji su odabrani na temelju javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekta za EFRR 2014. - 2020., čime su uključeni na listu odabranih projekata MZOS-a.

Svrha poziva je financiranje izrade projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i daljnju provedbu infrastrukturnih projekata iz područja istraživanja, razvoja i inovacija u sklopu Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Poziv je namijenjen pripremi projektne dokumentacije za:

  • izgradnju nove istraživačke infrastrukture (npr. novi istraživački centri);
  • poboljšanje/proširenje postojećih objekata u javnim istraživačkim organizacijama, visokim učilištima i znanstveno-tehnologijskim parkovima u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;
  • rekonstrukciju, adaptaciju ili modernizaciju postojeće istraživačke infrastrukture;
  • opremanje postojećih ili novih objekata u sklopu javnih istraživačkih organizacija, visokih učilišta i znanstveno-tehnologijskih parkova.

Pozivom se financira izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi, tehničke dokumentacije (idejni urbanističko-arhitektonski projekt, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme), studije utjecaja na okoliš gdje je to potrebno (uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode) i troškovi potrebnih doprinosa (npr. vodni doprinosi, komunalni doprinosi).