PP3

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv (PP3)

Ograničeni Poziv na dostavu prijava „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv" namijenjen je pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih smjerova istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga organiziran je u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007. - 2013., u sklopu Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog uz pomoć Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

Specifični cilj mjere 2.2. koji se odnosi na ovaj poziv je poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije infrastrukturnim investicijama te ulaganjima u potrebnu istraživačku opremu i jačanje kapaciteta za pripremu projekata za strukturne fondove i priprema zalihe projekata za sljedeću financijsku perspektivu.