Praćenje i vrednovanje

Praćenje i vrednovanje u ustanovama za srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Načini, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u srednjoj školi, prava i obveze nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja tijekom školske godine te prava i obveze roditelja/ skrbnika određeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013 i 152/2014), Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015).