Predmetni kurikulumi

Predmetni kurikulumi

Konačna verzija
Hrvatski jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)
NN 10/2019
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Hrvatski jezik, prosinac 2017.

Recenzija - HAZU
Hrvatski jezik nakon recenzije, veljača 2018.


Konačna verzija
Engleski jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)
NN 7/2019
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Engleski jezik, prosinac 2017.

Recenzija - British Council English Language Advisory Group
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta


Konačna verzija
Njemački jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)
NN 7/2019
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Njemački jezik, prosinac 2017.

Recenzija - Njemački jezik - Austrija
Recenzija - Njemački jezik - Njemačka


Konačna verzija
Talijanski jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Talijanski jezik, prosinac 2017.


Konačna verzija
Francuski jezik (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Francuski jezik, prosinac 2017.

Recenzija - Francuska
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta


Konačna verzija
Matematika (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)
NN 7/2019
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Matematika, prosinac 2017.

Recenzija - Slovenija
Recenzija - Slovenija2

Matematika nakon recenzije, ožujak 2018.


Konačna verzija
Priroda i društvo (1. razred osnovne škole)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Priroda i društvo, prosinac 2017.

Recenzija - Estonija
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta


Konačna verzija
Priroda (5. razred osnovne škole)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Priroda, prosinac 2017.

Recenzija - Estonija
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta


Konačna verzija
Biologija (7. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Biologija, prosinac 2017.

Recenzija - Estonija
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta


Konačna verzija
Fizika (7. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Fizika, prosinac 2017.

Recenzija - Slovenija
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta, a primjeri će biti dostupni u Metodičkom priručniku


Konačna verzija
Kemija (7. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Kemija, prosinac 2017.

Recenzija - Ujedinjeno Kraljevstvo
Kemija nakon recenzije, rujan 2018.


Konačna verzija
Geografija (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Geografija, prosinac 2017.

Recenzija - Slovenija
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta


Konačna verzija
Povijest
NN 27/2019 

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Povijest, prosinac 2017.

Recenzija - Njemačka
Recenzija predmetnog kurikuluma povijesti
Povijest nakon recenzije, ožujak 2018.
Povijest nakon recenzije, travanj 2018.
Odgovor na recenziju, travanj 2018.


Konačna verzija
Tehnička kultura (5. razred osnovne škole)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Tehnička kultura, prosinac 2017.

Recenzija - Finska
Tehnička kultura nakon recenzije, ožujak 2018.


Konačna verzija
Informatika (5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i 1., 2., 3. i 4. razred gimnazije)
NN 22/2018

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Informatika, prosinac 2017.

Recenzija - Estonija
Recenzija - Austrija
Recenzija - Ujedinjeno Kraljevstvo

Informatika, ožujak 2018.
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, NN 22/2018


Konačna verzija
Glazbena kultura i Glazbena umjetnost (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Glazbena kultura i Glazbena umjetnost, prosinac 2017.

Recenzija - Finska
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta


Konačna verzija
Likovna kultura i Likovna umjetnost (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Likovna kultura i Likovna umjetnost, prosinac 2017.

Recenzija - Slovenija
Recenzija - Nizozemska
Recenzija - Nizozemska, dodatak
Likovna kultura i Likovna umjetnost nakon recenzija, listopad 2018.


Konačna verzija
Tjelesna i zdrastvena kultura
NN 27/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Tjelesna i zdravstvena kultura, prosinac 2017.

Recenzija - Slovenija
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta


Konačna verzija
Filozofija
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Filozofija, prosinac 2017.


Konačna verzija
Sociologija
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Sociologija, prosinac 2017.


Konačna verzija
Psihologija
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Psihologija, prosinac 2017.


Konačna verzija
Logika
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Logika, prosinac 2017.


Konačna verzija
Etika (1. razred gimnazije)
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Etika, prosinac 2017.

Recenzija - Etika - Rumunjska


Konačna verzija
Politika i gospodarstvo
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Politika i gospodarstvo, prosinac 2017.


Konačna verzija
Grčki jezik (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Grčki jezik, prosinac 2017.


Konačna verzija
Latinski jezik (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 7/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Latinski jezik, prosinac 2017.

Recenzija - Italija
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta


Konačna verzija
Katolički vjeronauk (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Katolički vjeronauk, prosinac 2017.

Recenzija – Hrvatska biskupska konferencija1
Recenzija – Hrvatska biskupska konferencija2
Recenzija – Hrvatska biskupska konferencija3


Konačna verzija
Pravoslavni vjeronauk (1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Pravoslavni vjeronauk, prosinac 2017.

Blagoslov – Beograd
Blagoslov Eparhija
Recenzija – Srpska pravoslavna crkva


Konačna verzija
Islamski vjeronauk ( 1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
NN 10/2019

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:
Islamski vjeronauk, prosinac 2017.

Recenzija - Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj