Pripreme za predsjedanje Vijećem EU-a - obrazovanje