Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Obavijest i upute strankama u svezi priznavanja inozemnih školskih svjedožbi

Obavještavaju se svi zainteresirani da od 1. rujna 2011. godine snagu stupaju odredbe članka 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 45/2011.).

Od toga datuma priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija više neće voditi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, već kako slijedi:

1. postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome osnovnom i ozavršenome srednjem obrazovanju uopćim, gimnazijskim i umjetničkim programima zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose navedenoj Agenciji;

2. postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose navedenoj Agenciji;

3. postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije radi nastavka osnovnoškolskog odnosno srednjoškolskog obrazovanja školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose školskoj ustanovi u kojoj namjeravaju nastaviti obrazovanje;

4. postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. Zainteresirane stranke zahtjev podnose srednjoškolskoj ustanovi u kojoj namjeravaju nastaviti obrazovanje.

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj temelji se na Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11). Inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu, odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.

Nadležnosti u priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija:

Priznavanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija i razdoblja ovog obrazovanja:

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje.

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Priznavanje radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija:

Priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja u RH (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija) u nadležnosti je visokih učilišta.

Priznavanje u svrhu zapošljavanja u RH (stručno priznavanje) u nadležnosti je Agencije za znanost i visoko obrazovanje, njenog Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.

 

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Stranke koje su stekle inozemnu stručnu kvalifikaciju (koju čini formalno obrazovanje i dodatno osposobljavanje) i žele pristupiti reguliranoj profesiji (zanimanje za čije je obavljanje nakon završenog formalnog obrazovanja - npr. srednja škola, studij - potrebno dodatno osposobljavanje nakon kojeg se, ako je propisano, provodi stručni ispit) prolaze kroz postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije koji je u Republici Hrvatskoj uređen Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11).

Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija stranke koje traže priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija obraćaju se izravno nadležnim tijelima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) nadležno je tijelo za sljedeće regulirane profesije:

Sportski trener, instruktor, voditelj, učitelj

Lektor hrvatskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama

Ravnatelj školske ustanove

Učitelj razredne nastave u osnovnoj školi

Učitelj predmetne nastave u osnovnoj školi

Nastavnik predmetne nastave u srednjoj školi

Strukovni učitelj u srednjoj školi

Suradnik u nastavi

Učitelj stručnih predmeta u osnovnom i srednjem glazbenom i plesnom školovanju

Stručni suradnik u školskoj ustanovi

Odgajatelj u učeničkom domu

Ravnatelj ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu

Stručni suradnik u predškolskoj ustanovi

Odgojitelj djece predškolske dobi