Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Nacionalni ENIC/NARIC ured je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija, član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju i Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje.

Nacionalni ENIC/NARIC ured djeluje unutar Agencije za znanost i visoko obrazovanje je specijalizirana ustanova zadužena za pružanje stručne potpore Nacionalnom vijeću za znanost i Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. Djelokrug Agencije čine poslovi predlaganja mišljenja za izdavanje dopusnica visokim učilištima, vrednovanja znanstvenih organizacija i visokih učilišta, odobravanja studijskih programa, vrednovanja sustava za unapređenje i jamstvo kvalitete na visokim učilištima, priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, uključivanja hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja u međunarodni sustav, te povezivanja s Europskom mrežom za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i europskom mrežom informacijskih centara o visokom obrazovanju.