Programi i projekti koji doprinose komercijalizaciji rezultata istraživanja

Programi i projekti koji doprinose komercijalizaciji rezultata istraživanja

Shema za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za ulaganje u znanost i inovacije (SIIF) je program koji je Ministarstvo provodilo u sklopu Operativnoga programa za Regionalnu konkurentnost 2007. - 2013. (OPRK 2007. - 2013.), a sufinanciran je sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Svrha programa je izgradnja kapaciteta javnih znanstvenih organizacija u području transfera tehnologije i komercijalizacije istraživačkih rezultata, s ciljem unapređivanja održivoga regionalnog razvoja i konkurentnosti poslovnoga sektora stvaranjem proizvoda visoke dodane vrijednosti.
Program tehničke pomoći za SIIF, faza I, trajao je od siječnja 2010. do srpnja 2012. godine, a faza II u obliku programa dodjele bespovratnih sredstava i programa tehničke pomoći od 2013. do 2015. godine.
Važna nadogradnja SIIF-a u drugoj fazi bila je poticanje javnih znanstvenih organizacija na realizaciju kolaborativnih projekata u suradnji s poslovnim sektorom.

Shema za dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP) imao je za strateški cilj poticanja inovacija i izvrsnosti u istraživanjima uz pomoć izgradnje kapaciteta javnih znanstvenih organizacija za transfer tehnologije i bolju suradnju s gospodarstvom. Ovaj program proveden je sredstvima EFRR-a (OPRK 2007. - 2013.) kojima je financirana provedba 19 projekata industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u iznosu od 97 milijuna kuna. Prvim i Drugim projektom tehnologijskoga razvoja, (STP I i II), zajmom Svjetske banke osigurana su sredstva za jačanje kapaciteta institucija koje pridonose transferu tehnologije s javnih znanstvenih organizacija u gospodarstvo.

Prvi projekt provodio se od 2006. do 2011., dok se drugi provodi od 2013., a trajat će do 2017. godine.

Programi u sklopu Prvoga i Drugoga projekta tehnologijskog razvoja koje provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG - BICRO)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije nastala je 2014. godine spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Svrha spajanja ovih dviju agencija je strateško kreiranje jedinstvenoga sustava koji će poduzetnicima pružiti potporu uz sve razvojne faze njihova poslovanja - od istraživanja i razvoja ideje pa sve do komercijalizacije i plasmana na tržište.

HAMAG-BICRO je provedbeno tijelo ministarstava zaduženih za poticanje inovacija: Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  • Programom Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća (RAZUM), financiraju se inovativni tehnološki projekti s ciljem podizanja konkurentnosti domaćih poduzeća i proizvoda te stvaranja drugih uvjeta potrebnih za uspješan prijenos znanja. U provedbi je šest (6) ugovorenih projekata ukupne vrijednosti 3,1 milijuna eura.
  • Programom za istraživanje i razvoj (IRCRO), potiču se mala i srednja poduzeća na suradnju sa znanstvenim institucijama u pokretanju vlastitih istraživačko-razvojnih aktivnosti. U provedbi je 18 ugovorenih projekata ukupne vrijednosti 1,7 milijuna eura.
  • Program provjere inovativnoga koncepta za znanstvenike i istraživače (PoC Private/Public), je program predsjemenskog kapitala kojim se financiraju aktivnosti na razini ideje odnosno koncepta, prototipa i zaštite intelektualnog vlasništva, kojemu je svrha omogućiti stvaranje novih poduzeća utemeljenih na znanju. U sklopu 6. ciklusa PoC-a u provedbi su 62 projekta ukupne vrijednosti 2,5 milijuna eura.

Nezavisna ex-post evaluacija programa TEST, RAZUM, IRCRO i TEHCRO na podacima prikupljenima u 2013. godini dostupna je u privitku.

Unaprijeđene i nove mjere predviđene Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (OPKK), koje će se financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR), a koje pridonose komercijalizaciji rezultata istraživanja:

  • Potpora projektima Ureda za transfer tehnologije uključivat će aktivnosti poput: poboljšavanja pristupa i znanja poslovnog sektora u području tehnologije i usluga razvoja poslovanja, nadogradnja aktivnosti transfera tehnologije od javnih znanstvenih organizacija prema poduzećima, poboljšanje strateškog upravljanja intelektualnim vlasništvom i poboljšanje kapaciteta javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija vezanih uz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije.
  • Nastavit će se financirati program Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore javnim znanstvenim organizacijama za provedbu primijenjenih istraživanja u suradnji s dionikom iz poslovnog sektora kao projektnim partnerom, u skladu s prioritetima Strategije pametne specijalizacije.
  • Programom Ulaganje u znanost i inovacije omogućit će se potpora suradničkim istraživačkim i razvojnim (IR) projektima znanstvenih organizacija za provedbu istraživanja u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije, a koja odgovaraju na potrebe gospodarstva i društva općenito.
  • Znanstveno-tehnologijsko predviđanje je projekt kojemu je cilj stvaranje koherentnog i cjelovitog sustava za određivanje prioriteta za politike istraživanja, razvoja i inovacija u hrvatskome znanstvenom prostoru. To će se postići uspostavom sveobuhvatnoga informacijskog sustava u znanosti, provedbom pilot-vježbe znanstvenog i tehnologijskog predviđanja na nacionalnoj razini i izradom zakonskog okvira za postupanje s podacima o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti.