Programi znanosti i tehnologije

Programi znanosti i tehnologije

Znanost, istraživanje i tehnološki razvoj su prioriteti politika i aktivnosti Europske unije. Cilj je jačanje znanstvenih i tehnoloških osnova industrije EU kako bi postala konkurentnija u svjetskim razmjerima. U tom smislu EU potiče visoka učilišta, istraživačke institute i poduzeća u njihovim visokokvalitetnim istraživačkim i tehnološko-razvojnim djelatnostima, te podupire napore koje ulažu u međusobnu suradnju.

Obzor 2020. (Horizon 2020) program je Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Obzor 2020. će pridonijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta:

  • Izvrsna znanost (Excellent Science),
  • Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership),
  • Društveni izazovi (Societal Challenges).

Nacionalne osobe za kontakt pružaju potporu i informacije potencijalnim sudionicima u projektima u cijelom projektnom ciklusu, pomažu pri traženju partnera za sudjelovanje u projektima, pomažu pri financijskim i pravnim pitanjima; organiziraju informativne dane, stručne radionice, pojedinačne konzultacije i konferencije s naglaskom na Obzor 2020. te sudjeluju i u tematskim NCP projektima potpore i umrežavanja.

Nacionalne osobe za kontakt djeluju u okviru Agencije za mobilnost i programe EU-a (AMPEU), Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS).

Osim okvirnog programa, programi iz područja znanosti i tehnologije u kojima mogu sudjelovati institucije iz Hrvatske su EUREKA i COST. Program EUREKA se odnosi na međuvladinu europsku suradnju kroz tržišno orijentirane istraživačke projekte u kojima sudjeluje gospodarski sektor, razvojno-istraživački centri i visoka učilišta. Program COST (Co-operation in Science and Technology) je program projektne suradnje na temeljnom istraživanju od općeg interesa zbog stvaranja zajedničkih standarda za cijelu Europu uz financiranje na nacionalnoj razini.

U cilju uspješnog sudjelovanja i stvaranja pozitivne slike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja svim institucijama čiji znanstvenici pripremaju projekte u okviru programa FP, EUREKA i COST, predlaže da prije upućivanja prijedloga projekta, dobiju suglasnost matične ustanove. Preporuča se da postupak dobivanja suglasnosti uključuje raspravu prijedloga projekta na sjednici znanstvenog vijeća ili ustrojavanje povjerenstva za međunarodne projekte, koje će dati svoje mišljenje o znanstvenom dijelu prijedloga projekta.

Korisni linkovi:

Podaci o nacionalnim osobama za kontakt prema pojedinim područjima: