Programski ugovori

Programski ugovori

Ideja o financiranju sustava visokog obrazovanja na temelju programskih ugovora počela se realizirati još 2008. godine kada je Ministarstvo započelo sklapanje ugovora s javnim visokim učilištima o financiranju subvencije participacije u troškovima studija za redovite studente na temelju posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Tijekom 2010. i 2011. u suradnji sa Svjetskom bankom i javnim sveučilištima Ministarstvo je započelo razvoj koncepta programskih ugovora. U veljači 2011. godine u Dubrovniku je organizirana radionica pod nazivom „Programski ugovori - europska iskustva i hrvatski planovi“ s ciljem da se rasprave sva otvorena pitanja o programskim ugovorima i organizacijskim uvjetima za njihovu provedbu.

Početkom 2012. godine Ministarstvo je u dogovoru s Ministarstvom financija stvorilo financijske pretpostavke za potpisivanje trogodišnjih ugovora s visokim učilištima na temelju kojih bi se omogućila puna subvencija troškova izvođenja redovitih studija. Namjera je bila da se ugovorima definiraju uz financijska sredstva i razvojni ciljevi javnih visokih učilišta te indikatori kojima bi se pratilo njihovo ostvarivanje. Također je zamišljeno da se o svim aspektima ugovora zajednički dogovaraju i pregovaraju predstavnici javnih visokih učilišta, studenata i Ministarstva. Sve korake u pripremi pilot-programskih ugovora svojim stručnim savjetima i potporom pratila je Svjetska banka.

Nakon inicijalnog poziva ministra (24. veljače 2012.) za sudjelovanje u projektu uvođenja pilot-programskih ugovora, imenovani su sveučilišni timovi za sudjelovanje u projektu. S njima je Ministarstvo od ožujka 2012. vodilo redovite razgovore i pregovore o svim detaljima provedbe programskih ugovora.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 17. svibnja 2012. godine Odluku o subvenciji troškova studija za redovite studente prve godine studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., a nakon toga na sjednici od 2. kolovoza 2012. i Odluku o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u RH u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. Obje Odluke temeljene su na zajedničkim zaključcima sveučilišnih timova i Ministarstva. Njihovim donošenjem stvorene su pretpostavke za započinjanje pregovora Ministarstva i javnih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola radi sklapanja pojedinačnih ugovora o financiranju (tzv. pilot-programskih ugovora).

Kao rezultat zajedničkih dogovora i pregovora definirani su ciljevi od kojih su visoka učilišta odabirala one koji odgovaraju njihovim strategijama i kapacitetima. Dogovoreni popis obveznih ciljeva uključuje:

  • Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenome studijskim programom;
  • Olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijega socijalno-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom;
  • Povećanje broja osoba sa završenim studijem u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim (STEM) područjima te u informatičko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja;
  • Olakšanje pristupa i osiguravanje kvalitete studija za studente starije od 25 godina;
  • Studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja s ECTS bodovima procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog razvoja pojedinaca te društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske.

Odluku o sudjelovanju u procesu pripreme programskih ugovora visoka učilišta donosila su samostalno, sukladno vlastitom interesu. Također su samostalno odlučili žele li sklopiti ugovore o programskom financiranju ili će im Ministarstvo nastaviti subvencioniranje prema prijašnjemu modelu. Visoka učilišta samostalno su odabirala i rezultate koje žele u trogodišnjem razdoblju ostvariti u sklopu odabranih ciljeva te su istaknula indikatore uz pomoć kojih će se mjeriti ostvarivanje utvrđenih rezultata.

Provedbu programskih ugovora nadzirat će povjerenstva koja će činiti predstavnici visokih učilišta i Ministarstva te koja će i u procesu provedbe imati mogućnosti pregovarati i dogovoriti prilagodbu i unaprjeđenje ranije dogovorenih okvira programskih ugovora.

Pozitivan iskorak programskih ugovora je osiguranje višegodišnjeg financiranja koje nosi izvjestan i jasan okvir subvencioniranja uz manje administrativno opterećenje te pružanje okvira za programiranje rada na visokim učilištima u skladu s ciljevima razvoja sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Kao važan pozitivan rezultat treba istaknuti i razvoj kompetencije za projektno programiranje na visokim učilištima, razvijanje suradničkog odnosa između predstavnika visokih učilišta, studenata i Ministarstva te razmjena iskustava i stajališta o potrebi unapređenja sustava visokog obrazovanja, kao i razvoja zakonodavnog okvira.

Važno je istaknuti da su svi ključni dionici u ovome procesu (studenti, sveučilišta i ministarstvo) istaknuli kako je unaprijeđena komunikacija i međusobno povjerenje svih uključenih te je time stvoren osnovni preduvjet za daljnji razvoj koncepta financiranja visokog obrazovanja uz pomoć programskih ugovora.

Pod dokumentima pogledajte važeće programske ugovore koji su sklopljeni sa visokim učilištima.