Rusija

Rusija

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Ruskom Federacijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1. Sporazum o znanstveno-tehničkoj suradnji, potpisan u Beogradu 19. prosinca 1955. godine, objavljen u dodatku Sl. l. SFRJ broj 12/56., preuzet na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine (NN, broj 4/98)

2. Sporazum o kulturnoj, znanstvenoj i prosvjetnoj suradnji između SFRJ i SSSR, potpisan Beogradu 24. svibnja 1974. godine, objavljen u dodatku Sl. l. SFRJ broj 9/76, preuzet na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine (NN, broj 4/98)

3. Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnom priznavanju dokumenata o obrazovanju i naučnim stupnjevima, potpisan u Beogradu 15. ožujka 1988. godine, objavljen u dodatku Sl. l. SFRJ broj 10/89, preuzeti i važeći od 8. listopada 1991 godine na temelju notifikacije o sukcesiji Ugovora (objavljeno u NN Međunarodni ugovori, broj 4/98)

4. Sporazum između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Ruske Federacije o suradnji u području obrazovanja i znanosti