SIIF

Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza I (engl. Science and Innovation Investment Fund - SIIF I) (SIIF)

Program Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza I, prvi je program koji je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u svibnju 2009. godine.

Provodio se u sklopu dvaju tipova ugovora: programa dodjele bespovratnih sredstava te programa tehničke pomoći za SIIF.

Poziv je bio namijenjen isključivo visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama na području Republike Hrvatske.

Cilj programa dodjele bespovratnih sredstava bila je izgradnja kapaciteta visokoškolskih ustanova i javnih istraživačkih organizacija u području transfera tehnologije i komercijalizacije istraživačkih rezultata, s ciljem unapređivanja održivoga regionalnog razvoja i konkurentnosti industrijskoga sektora visoke dodane vrijednosti.

Program tehničke pomoći za SIIF, faza I, trajao je od siječnja 2010. do srpnja 2012. godine, s ciljem pružanja savjetodavnih usluga za predlagatelje projekata te
pružanja kontinuirane pomoći za korisnike bespovratnih sredstava tijekom provedbe projekata.

Ugovorena vrijednost za tehničku pomoć iznosila je približno 7,5 milijuna kuna. sklopu prvoga natječaja programa dodjele bespovratne pomoći u listopadu 2010. godine ugovoreno je pet projekata s uglednim domaćim obrazovnim i znanstvenim institucijama koje su uspješno završile provedbu i postigle željene rezultate do kraja srpnja 2012. godine.

Ukupna ugovorena vrijednost potpisanih ugovora bila je približno 20 milijuna HRK.