SIIF 2

Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza II (engl. Science and Innovation Investment Fund - SIIF, phase II) (SIIF 2)

Drugi Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Fonda za ulaganje u znanost i inovacije“, faza II (eng. Science and Innovation Investment Fund - SIIF, phase II) započeo je provedbu u sklopu pretpristupnoga programa EU IPA IIIC komponente (Regionalni razvoj - Regionalna konkurentnost).

Projekt predstavlja logičan nastavak projekta SIIF, faze I, koji je vrlo uspješno proveden te se na jednak način kao i prethodni provodi u sklopu dvaju tipova ugovora: programa dodjele bespovratnih sredstava i programa tehničke pomoći.

U sklopu drugog Poziva programa dodjele bespovratne pomoći do lipnja 2013. godine ugovoreno je 19 projekata s uglednim domaćim visokoobrazovnim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama. Ukupna ugovorena vrijednost za ovaj poziv iznosila je oko 85 milijuna HRK, od čega je EU sufinancirao 85% iznosa, a ostatak je bio osiguran iz nacionalnih sredstava.

Cilj druge faze projekta SIIF bila je potpora aktivnosti transfera tehnologija i komercijalizacije istraživačkih rezultata visokoškolskih obrazovnih ustanova i javnih istraživačkih organizacijakako bi se pridonijelo održivome regionalnom razvoju i konkurentnosti gospodarskoga sektora visoke dodane vrijednosti.

Važna nadogradnja projekta SIIF-a u drugoj fazi bila je poticanje javnih visokoškolskih ustanova i javnih istraživačkih organizacija na realizaciju kolaborativnih projekata u suradnji s industrijom i poslovnim sektorom.

Projekt tehničke pomoći ugovoren je u prosincu 2012. godine s ciljem pružanja kontinuirane pomoći za korisnike bespovratnih sredstava tijekom provedbe
projekata. Ugovorena vrijednost iznosila je oko 2,1 milijun kuna, a tim tehničke pomoći tijekom 27 mjeseci korisnicima bespovratnih sredstava pružao je potporu ponajviše u pitanjima javne nabave, vidljivosti i izvještavanja.

  • Svi projekti te detaljniji opisi njihovih aktivnosti dostupni su na web stranici.
  • Svi projekti završili su s provedbom do konca 2015. godine.