Slovačka

Slovačka

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja sa Slovačkom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1.  Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i športskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike, potpisan u Bratislavi, 5. svibnja 1995.

2.  Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o priznavanju istovrijednosti isprava o obrazovanju izdanih u Republici Hrvatskoj i Slovačkoj Republici, potpisan u Bratislavi, 16. veljače 1999.

3.  Program suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje 2018.do 2022. godine, potpisan 19. siječnja 2018. godine u Zagrebu

STIPENDIJE

Bilateralne stipendije

Programom suradnje predviđene su stipendije za dio visokoškolskog studija prvog i drugog stupnja tj. preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili doktorskog tj. poslijediplomskog studija na visokim učilištima u ukupnom trajanju od petnaest (15) mjeseci godišnje.

Stipendije mogu biti podijeljene u nekoliko kraćih razdoblja. Za visokoškolski studij prvog i drugog stupnja tj. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri (4) mjeseca, a za doktorski tj. poslijediplomski studij u trajanju od najmanje jednog (1) mjeseca.