Španjolska

Španjolska

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Kraljevinom Španjolskom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1. Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske, potpisan u Madridu, 21. srpnja 1997. godine

2. Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, inovacija i sveučilišta Kraljevine Španjolske o suradnji na istraživanjima fuzije, potpisan 20. lipnja 2018. godine u Madridu

U pripremi je potpisivanje novog Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske.

STIPENDIJE

Svake godine Vlada Kraljevine Španjolske objavljuje Natječaj za stipendije iz područja španjolskog jezika i kulture, kao i poslijediplomske i doktorske studije, te boravke u svrhu znanstvenoistraživačkog rada u Kraljevini Španjolskoj.

Cjelokupan natječajni postupak i odabir kandidata provodi samostalno španjolska strana (Španjolska agencija za međunarodnu suradnju - AECI).