Srbija

Srbija

Bilateralna suradnja s Republikom Srbijom ostvaruje se na temelju sljedećih pravnih akata:

  1. Ugovor između Vlade RH i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o suradnji u području kulture i prosvjete, potpisan u Beogradu, 23. travnja 2002. godine
  2. Memorandum o započinjanju programa znanstveno-tehnološke suradnje između RH i Republike Srbije
  3. Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete Republike Srbije o suradnji u području jezika i književnosti, potpisan u Beogradu 20. ožujka 2009. godine
  4. Protokol 6. zasjedanja Mješovitog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije, potpisan u Zagrebu i Beogradu u travnju 2019. godine.

Od potpisivanja Memoranduma o suradnji od 2008. do danas održano je 6 zasjedanja Mješovitog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije te je do sada ukupno odobren 151 zajednički znanstveno-istraživački projekt.

Na Šestom zasjedanju Mješovitog povjerenstva održanom dopisnim putem u travnju 2019. godine ova suradnja nastavljena je prihvaćanjem 42 nova znanstveno-istraživačka projekata za razdoblje 2019. - 2020.