SRCE

Osiguranje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva (SRCE)

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu - SRCE proveo je projekt „Osiguranje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva“ u sklopu kojeg su nabavljeni grafički procesori - GPU računalni čvorovi, vrijedni 67.867.202,00 HRK te integrirani u postojeću hrvatsku nacionalnu grid infrastrukturu (CRO NGI).

Cilj projekta bio je pridonijeti rastu i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, a samim time i rastu hrvatskoga gospodarstva osiguranjem potrebne infrastrukture u području naprednog računarstva. Takva infrastruktura važna je poduzećima koja svoje djelovanje i razvoj temelje na znanju i primjeni
najnovijih tehnologija.

Projekt je namijenjen proširenju Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (engl. Croatian National Grid infrastructure, CRO NGI) čiji je koordinator Srce.

CRO NGI je zajednički resurs znanstvene i akademske zajednice te predstavlja temeljnu infrastrukturu za znanstvena istraživanja, primjenu novih tehnologija i povezivanje Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor.