STRIP

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP)

Strateški cilj ovoga poziva je poticanje inovacija i izvrsnosti u istraživanjima uz pomoć izgradnje kapaciteta javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija za transfer tehnologije i bolju suradnju s gospodarstvom te poticanje komercijalizacije rezultata istraživanja, inovacija i izvrsnosti u proizašlih iz ovih projekata.

Potpisano je 19 ugovora s visokoškolskim ustanovama i javnim znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu većem od 97 milijuna kuna.

Riječ je o trećem Pozivu na dostavu projektnih prijedloga koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo u sklopu Strukturnih fondova, uz pomoć Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Poziv je organiziran u sklopu prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i Mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i inovacije.

Mjerom 2.2 financiraju se projekti koji potiču izvrsnost u inovacijama i istraživanju u Republici Hrvatskoj te pridonose smanjivanju regionalnih nejednakosti u razini razvijenosti znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture.