Stručno povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost

Članovi Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost

Imenuju se članovi Povjerenstva, kako slijedi:

  1. prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
  2. akademik Igor Anić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član
  3. prof. dr. sc. Toni Nikolić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član
  4. prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  5. prof. dr. sc. Amir Muzur, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član
  6. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  7. prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  8. prof. dr. sc. Josip Stepanić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, član
  9. doc. dr. sc. Katica Knezović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica.

U radu Povjerenstva, kao članovi bez prava glasa, sudjelovat će predstavnik Koordinacije urednika znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa i Marija Tomečak, dipl. knjižničarka, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.