TA

Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

 

 

U sklopu Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ 2007. - 2013., prioritetna os 3: Tehnička pomoć, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kao posredničko tijelo razine 1 provodi projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.“ ukupne vrijednosti od 6.327.868,71 HRK, od čega 5.378.688,40 HRK čini iznos bespovratnih sredstava. Dodijeljena bespovratna sredstva potječu iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt doprinosi jačanju i povećanju kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te omogućava zapošljavanje, usavršavanje i zadržavanje kvalificiranih i iskusnih zaposlenika, osigurava njihov profesionalni razvoj te im pruža odgovarajuću razinu znanja za kvalitetno odlučivanje kako bi bilo postignuto uspješno upravljanje i provedba Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ 2007. - 2013. i drugih procesa kao što su praćenje, nadzor, vrednovanje i programiranje.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. kolovoza 2013. godine do 30. rujna 2016. godine.

Kontakt za dodatne informacije: tehnicka.pomoc@mzo.hr

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/

 

 

 

Operativni program „Regionalna konkurentnost“

 

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj