TA

Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

U sklopu Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.", prioritetna os 3: Tehnička pomoć, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kao posredničko tijelo razine 1 provodi projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.“ ukupne vrijednosti od 6.327.868,71 HRK, od čega 5.378.688,40 HRK čini iznos bespovratnih sredstava.

Projekt doprinosi jačanju i povećanju kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te će omogućava zapošljavanje, usavršavanje i zadržavanje kvalificiranih i iskusnih zaposlenika, osigurava njihov profesionalni razvoj te im pruža odgovarajuću razinu znanja za kvalitetno odlučivanje kako bi bilo postignuto uspješno upravljanje i provedba Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. - 2013." i drugih procesa kao što su praćenje, nadzor, vrednovanje i programiranje.