Upisi na studij

Po kojim se kriterijima određuje upisna kvota studenata i tko to radi?

Od 2003. godine sva pitanja vezana uz školarine, studijske kapacitete, pravila upisa na studij, upisne kvote i standarde studiranja samostalno određuje svako pojedino visoko učilište.

To znači da isključivo Senat sveučilišta, kojega čine predstavnici svih fakulteta, kao i studentski predstavnici, određuje koliko će se studenata upisati na pojedini studijski program, pazeći pritom da nastavni standardi ne budu narušeni ili ugroženi. Za sva pitanja vezana uz upisne kvote potrebno je stoga obratiti se rektoratu pojedinog sveučilišta koji to pitanje može prenijeti senatu.

Zašto?

Senat sveučilišta, prema odredbi članka 59. stavka 2., točke 4. (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11), utvrđuje studijske kapacitete i upisnu politiku, određuje upisne kvote te utvrđuje standarde studiranja i nadzire njihovo poštovanje. Sam Senat čine zaposlenici u znanstveno-nastavnom zvanju (dakle, fakultetski profesori) i to u ukupnom broju od najmanje 60% članova Senata.