UTT

UTT - Program Ureda za transfer tehnologije

Unaprijediti sustav transfera znanja i tehnologije iz znanstvenih organizacija prema zainteresiranom tržištu (npr. MSP, velika poduzeća, znanstvene organizacije, tijela lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća, pojedinci) uz pomoć Ureda za transfer tehnologije.

Cilj Programa je ojačati ulogu UTT-a na sveučilištima i javnim istraživačkim institutima u Hrvatskoj kao središnjih mjesta za poticanje i provedbu aktivnosti transfera tehnologije. Iako se Programom ponajprije želi potaknuti komercijalizacija rezultata istraživanja, očekuje se da će među njegovim rezultatima biti i izgradnja kapaciteta UTT-a, ostvarena tzv. „learning by doing” modelom.